مقالات

شکست بایدن: با واکسن ها تعداد جان باختگان بیشتر از دوره ترامپ[ویوالدلی روبرتو، ایل جورناله(ایتالیا)، 8ژانویه2022]

188400  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تعداد 420 هزار مورد مرگ و میر بر اثر کووید در دوره ریاست جمهوری بایدن به ثبت رسیده است که این رقم پا را از آمار دوره ترامپ فراتر می نهد. نظرسنجی ها حتی در خصوص بحران پاندمی وی را رد می کنند. مدیریت این بحران قرار بود نقطه قوت وی باشد لیکن این آمار و ارقام خلاف این موضوع را به اثبات می رسانند.

1-    تعداد 420 هزار مورد مرگ و میر بر اثر کووید در دوره ریاست جمهوری بایدن به ثبت رسیده است که این رقم پا را از آمار دوره ترامپ فراتر می نهد. نظرسنجی ها حتی در خصوص بحران پاندمی وی را رد می کنند. مدیریت این بحران قرار بود نقطه قوت وی باشد  لیکن این آمار و ارقام خلاف این موضوع را به اثبات می رسانند.
2-    سویه اویکرون در سراسر کشور می تازد و روز گذشته به رکورد 894000 مورد جدید ابتلا رسید. در گذشته بایدن ترامپ را متهم به سوءمدیریت در عرصه پاندمی نموده بود. اما اکنون آمار و ارقام وی را غافلگیر کرده است.
3-    علی رغم واکسن ها (74% مردم آمریکا واکسن زده اند) تعداد بیشتری از افراد مبتلا شده اند. به موجب نظرسنجی ها مردم آمریکا از نحوه مدیریت این بحران توسط جو بایدن رضایت ندارند. بایدن در تمامی عرصه ها رد شده است. 55% افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند معتقدند که مدیریت وی را قبول ندارند. این در حالی ست که تورم و سرایت ها می تازند و باعث کم شدن میزان رضایت مردم از رئیس جمهور آمریکا می گردند.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

 

https://www.ilgiornale.it/news/mondo/covid-flop-biden-i-vaccini-pi-morti-trump-2000717.html
Il Giornale
Il flop di Biden: con i vaccini, più morti di Trump
8 Gennaio 2022 - 13:53
420 mila decessi per Covid si sono registrati sotto la presidenza Biden, superando così quelli di Donald Trump. E i sondaggi lo bocciano anche sull'emergenza pandemica
Roberto Vivaldelli
5

La gestione della pandemia doveva essere un suo punto di forza rispetto al passato, ma i dati e i sondaggi ora lo affossano. "Il Covid, come lo stiamo affrontando ora, non è qui per restare" ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti, JoeBiden, sostenendo che il virus resterà nell'ambiente ma ora ci sono gli strumenti per combatterlo. "Saremo in grado di controllarlo. La nuova normalità non sarà quella di ora. Andrà meglio", ha aggiunto. La variante Omicron galoppa in tutto il Paese, e nella giornata di ieri - 7 gennanio - si è arrivati alla cifra record di 894.000 nuovi contagi, per un totale di 59,4 milioni di contagiati da iniziato pandemia. I decessi sono arrivati a quota 835.000. Com'è noto, in passato Biden aveva accusato l'ex presidente Trump di aver gestito malissimo l'emergenza pandemica e di avere sulla coscienza migliaia di morti: ma ora sono i numeri a mettere in imbarazzo l'attuale inquilino della Casa Bianca.
Più morti di Covid sotto Biden rispetto a Trump
Nonostante i vaccini, infatti il 74% degli statunitensi è vaccinato - in un periodo simile, si sono registrati più morti sotto la presidenza Biden rispetto a Trump. Come riporta Libero, attualmente gli Stati Uniti registrano 835mila decessi per Covid dall'inizio della pandemia, più di 420mila dei quali sono avvenuti sotto la presidenza Biden, cioè più di quelli sotto Trump nel periodo che va dal primo morto di Covid registrato negli Usa (fine febbraio 2020) e la fine ufficiale della presidenza Trump (19 gennaio 2021). Inoltre, c'è da dire che la campagna di somministrazione dei vaccini negli Stati Uniti è partita ufficialmente a metà dicembre 2020, vaccini che dunque non erano ancora disponibili sotto la presidenza del tycoon. Considerando che questi ultimi riducono drasticamente il rischio di ospedalizzazione e di morte e c'è anche molta più esperienza negli ospedali su come curare la malattia rispetto al 2020, possiamo arrivare alla conclusione che le accuse dei dem contro The Donald erano quantomeno ingenerose. Certo Trump fu spesso caotico nella comunicazione - come spesso è accaduto durante la sua presidenza - e le diatribe con Anthony Fauci non certo hanno aiutato, ma la sua amministrazione ha impostato la strategia sui vaccini che quella di Biden ha poi seguito.
I sondaggi bocciano Biden anche sulla pandemia
Che gli statunitensi non siano contenti di come JoeBiden stia gestendo la pandemia lo dicono peraltro anche i sondaggi. Come riporta una rilevazione condotta dalla Cnbc, infatti, Biden - bocciato su tutti i fronti - non brilla nemmeno nella gestione della pandemia, suo iniziale punto di forza: il 55% degli intervistati ha infatti affermato di disapprovare la gestione della sua presidenza. Un malcontento generale, mentre inflazione e contagi galoppano, affossando i consensi dell'inquilino della Casa Bianca.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.