مقالات

آیا ایران به آذربایجان حمله کرده است؟[وستی کافکازا(روسیه)، 11اکتبر2021]

186873  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تنش ها در روابط ایران و آذربایجان فرو کش نمی کند. در روزهای اخیر، گزارشات جدیدی در خصوص جنگ قره باغ در سال گذشته منتشر شده است. گفته می شود که در روزهای 17 و 18 ماه اکتبر سال 2020 میلادی، نظامیان ایرانی که وارد خاک آذربایجان شده بودند، به صورت موقتی، حرکت ارتش آذربایجان در زنگیلان را مسدود کردند و در نتیجه آن، آذری ها ناگزیر شدند، مدت زمان بیشتری را در راه باشند. پس از یک شبانه روز فشار دیپلماتیک شدید، ایران نیروهای خود را از آذربایجان خارج کرد، اما نظامیان آذری زمان گران بها و مزیت تاکتیک خاص خود را از دست داده بودند.

1-تنش ها در روابط ایران و آذربایجان فرو کش نمی کند. در روزهای اخیر، گزارشات جدیدی در خصوص جنگ قره باغ در سال گذشته منتشر شده است. گفته می شود که در روزهای 17 و 18 ماه اکتبر سال 2020 میلادی، نظامیان ایرانی که وارد خاک آذربایجان شده بودند، به صورت موقتی، حرکت ارتش آذربایجان در زنگیلان را مسدود کردند و در نتیجه آن، آذری ها ناگزیر شدند، مدت زمان بیشتری را در راه باشند. پس از یک شبانه روز فشار دیپلماتیک شدید، ایران نیروهای خود را از آذربایجان خارج کرد، اما نظامیان آذری زمان گران بها و مزیت تاکتیک خاص خود را از دست داده بودند.
2- برخی معتقدند که این گزارش را نمی توان جدی گرفت و به اتهامات متقابل دو کشور مربوط می شود که در روزهای اخیر، در رسانه های گروهی آذربایجان و ایران منتشر می شوند. اما، جدیت موضوع در این است که این موضوع از تخیلات روزنامه نگاری نیست. تائید مستقیم آن، انتشار این گزارش در رسانه هایی مانند راشا تودی و اسرائیل هایوم و میدل ایست می باشد.
3- رسانه های گروهی ایران نیز اتهاماتی را خطاب به باکو ایراد می کنند. برای نمونه، گزارش آذربایجان در خصوص ورود نیروهای ایرانی به آذربایجان در زمان جنگ دوم قره باغ را دروغ می نامند. به گزارش «نور نیوز»، براساس توافق های میان باکو و تهران در سال 2016 میلادی، حفاظت از لوله های آب رسانی از آذربایجان بر عهده ایران است. گفتنی است که در سال 2016 میلادی، منطقه جبرئیل تحت اشغال ارمنستان قرار داشت.
4- در این میان، در منابع رسمی، کمترین سندی مبنی بر این که نیروهای نظامی ایران عملا، حق داشتند تا در خاک آذربایجان حضور داشته باشند، وجود ندارد. در سال 2016 میلادی، توافق حاصل شد که کمیسیون فنی آذربایجان و ایران قوانین حفاظت و استفاده مشترک از نیروگاه های برق خداآفرین و قیز قلعه سی را تدوین کنند. اما، باید گفت که مشخص نیست، این کمیسون به چه نتیجه ای رسیده است.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: شادی اصغری

 

Вторгался ли Иран в Азербайджан?
 11 окт в 12:00
Эмоциональный фон вокруг обострения ирано-азербайджанских отношений не спадает. Очередная информационная бомба взорвалась после того, как 9 октября военно-аналитический канал Caliber опубликовал сюжет о вмешательстве Ирана в ход прошлогодней карабахской войны между Арменией и Азербайджаном. Согласно данным источника, 17-18 октября 2020 года иранские военные, вторгнувшись на территорию Азербайджана, временно преградили продвижение азербайджанской армии в Зангиланском направлении, в результате чего азербайджанцы были вынуждены пойти более долгим обходным путем. Как утверждают авторы материала, лишь спустя сутки жесткого дипломатического прессинга Иран вывел свои войска из Азербайджана, однако драгоценное время и определенное тактическое преимущество азербайджанскими военными были потеряны.
Данную информацию можно было бы не воспринять всерьез и отнести к разряду взаимных обвинений, которых в азербайджанских и иранских СМИ в последнее время было озвучено немало. Однако серьезность темы и источника наводят на мысль о том, что речь идет все же не о журналистских фантазиях. Косвенным подтверждением этому служит и то, что данная информация была также растиражирована изданиями Russia Today и Israel Hayom, и почти сразу же подтверждена авторитетным турецким журналистом Рагипом Сойлу - главой турецкого бюро Middle East Eye. "История верна. Тогда мне это подтвердили один региональный источник и один азербайджанский чиновник. Но я не сообщал об этом, потому что Иран уже ушел с территории Азербайджана, а у Баку были более или менее стабильные отношения с Ираном. Не видел особого смысла", - так журналист прокомментировал репортаж в своем Твиттер-аккаунте.
На обвинения из Баку отреагировали и иранские СМИ. Так, со ссылкой на некий "информированный источник" иранское агентство Nour News назвало "фейком" репортаж азербайджанского канала о вводе иранских войск в Азербайджан в ходе Второй Карабахской войны.
Однако далее Nour News пишет, что, согласно договоренностям между Баку и Тегераном от 2016 года, охрана водохранилища с азербайджанской стороны "также была вверена Ирану". Напомним, что в 2016 году Джебраильский район еще находился под оккупацией Армении.
Между тем, в открытых официальных источниках нет никаких документальных свидетельств о том, что иранские войска действительно имели право находиться по азербайджанскую сторону реки Араз. В 2016 году было достигнуто соглашение о том, что азербайджано-иранская техническая комиссия проработает правила охраны и совместного использования ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы". К чему стороны пришли в итоге, неизвестно - как минимум, широкой общественности. Однако можно исходить из того, что блокирование продвижения азербайджанской армии по международно признанной территории Азербайджана ни при каких обстоятельствах не могло быть частью каких-либо ирано-азербайджанских договоренностей, а ведь именно это ставится в вину Ирану азербайджанскими СМИ. И по поводу этого упрека иранская сторона пока что молчит.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.