مقالات

برگزاری نشست گروه 20 در رم با حضور بایدن و مودی به منظور کمک به افغانستان[گالوتزو مارکو ، کوریره دلاسرا(ایتالیا)، 11اکتبر2021]

186869  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
سران کشورها و دولت ها از طریق ویدئو کنفرانس در نشست گروه 20 که قرار است روز سه شنبه برگزار شود، شرکت خواهند کرد. این نشست توسط ایتالیا، رئیس دوره ای گروه 20 هماهنگ گردیده و در حدود دو سوم سران کشور و دولت در آن حضور خواهند داشت. در این میان شی و پوتین غیبت خواهند داشت. مسأله مبارزه با تروریسم و بحران بشری در جایگاه نخست قرار دارد.

1 – سران کشورها و دولت ها از طریق ویدئو کنفرانس در نشست گروه 20 که قرار است روز سه شنبه برگزار شود، شرکت خواهند کرد. این نشست توسط ایتالیا، رئیس دوره ای  گروه 20 هماهنگ گردیده و در حدود دو سوم سران کشور و دولت در آن حضور خواهند داشت. در این میان شی و پوتین غیبت خواهند داشت. مسأله مبارزه با تروریسم و بحران بشری در جایگاه نخست قرار دارد.
2- در این نشست در خصوص مداخلۀ سازمان ملل، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی اصلی جهان همراه با کمک دولتها در جهت بنا نهادن طرح های واقعی مربوط به کمک به ملت افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. طرح های مرتبط با کمک های بشردوستانه، توان تأمین برخی حقوق بنیادین، آزادی رفت و آمد به داخل و خارج از این کشور و تأمین خدمات اساسی مانند درمان های پزشکی.
3- سپس فصل دیگری به امنیت و مبارزه با تروریسم اختصاص خواهد یافت. در این مورد فصلی ویژه به مبارزه با تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر نیز اختصاص خواهد یافت.
4- کمیسیون اروپا که مهمان ثابت گروه 20 است ممکن است اختصاص یک بسته کمک مالی به شهرهای مهم افغانستان را اعلام کند. کشورهای دیگر نیز ممکن است از آن پیروی کنند.
5- ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به شدت خواستار این نشست شده بود. وی در روزهای اخیر لحن تندی با واشنگتن در خصوص نحوه اعلام و اجرای عقب نشینی از افغانستان داشته است.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

 

https://www.corriere.it/esteri/21_ottobre_11/a-roma-g20-biden-modi-aiutare-l-afghanistan-2b0bb61a-2ac7-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml
Corriere della Sera
A Roma il G20 con Biden e Modi per aiutare l’Afghanistan
di Marco Galluzzo
I capi di Stato e di governo parteciperanno in video conferenza alla riunione, assenti Xi e Putin. Al primo posto la lotta al terrorismo e la crisi umanitaria
Un ospedale della Croce Rossa Internazionale dove un talebano, che ha perso una gamba in un attacco, viene curato
ROMA Avrà un significato in primo luogo politico, sarà la prima volta che i Paesi del G20 si siedono insieme per discutere di un tema così delicato, dalla Cina ai Paesi Bassi, dalla Russia all’India, dal Giappone agli Stati Uniti.
Per il G20 dedicato alla situazione in Afghanistan, che si svolgerà martedì in videoconferenza, coordinato dalla presidenza di turno italiana e gestito da Mario Draghi, saranno collegati con Roma circa due terzi dei capi di Stato e di governo appartenenti al formato: ci sarà Joe Biden ma non Xi Jinping, che sarà rappresentato dal ministro degli Esteri cinese; ci sarà il presidente dell’India Narendra Modi ma non Vladimir Putin e nemmeno Sergey Lavrov, per Mosca parlerà un viceministro.
 LEGGI ANCHE
•    Merkel: "Draghi garante dell'euro, il mio amore per l'Italia continuerà"
•    I talebani agli Usa: lotta al terrorismo ma niente cooperazione contro l'Isis
•    Afghanistan, l'attentato alla moschea di Kunduz rilancia la battaglia con Isis

Ma alcune defezioni, più o meno attese, vengono minimizzate dalla nostra diplomazia, che ritiene comunque un successo l’essere riuscita a mettere intorno allo stesso tavolo, per parlare di sicurezza, lotta al terrorismo, servizi essenziali e aiuti umanitari in Afghanistan, un parterre di Stati praticamente inedito. Ai 20 si aggiungerà il Qatar che ha ospitato i negoziati fra gli americani e i talebani dei mesi scorsi, che sta lavorando a tenere aperto l’aeroporto di Kabul, più Spagna, Paesi Bassi e Singapore, invitati a partecipare agli eventi del G20 dal governo italiano sin dall’inizio della presidenza di turno.
LEGGI ANCHE
•    Merkel: "Draghi garante dell'euro, il mio amore per l'Italia continuerà"
•    I talebani agli Usa: lotta al terrorismo ma niente cooperazione contro l'Isis
•    Afghanistan, l'attentato alla moschea di Kunduz rilancia la battaglia con Isis

Non ci sarà un documento cogente, firmato dagli Stati, ma una linea d’azione concordata, con impegni e promesse d’azione, che verranno poi riassunte in una sorta di verbale della presidenza che verrà illustrato da Mario Draghi in conferenza stampa alla conclusione del vertice.
LEGGI ANCHE
•    Merkel: "Draghi garante dell'euro, il mio amore per l'Italia continuerà"
•    I talebani agli Usa: lotta al terrorismo ma niente cooperazione contro l'Isis
•    Afghanistan, l'attentato alla moschea di Kunduz rilancia la battaglia con Isis
Si discuterà del coinvolgimento delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e della altre primarie istituzioni finanziarie internazionali, insieme all’aiuto singolo dei governi, per mettere in piedi progetti concreti di aiuto alla popolazione afghana. Progetti sul piano degli aiuti umanitari, sulla capacità di provvedere ad alcuni diritti fondamentali, alla libertà di spostamento dentro e fuori il Paese, come alla garanzia di servizi essenziali, come le cure sanitarie. Poi ci sarà il capitolo dedicato alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, che sta continuando a flagellare il Paese anche dopo la ripresa del potere da parte dei talebani. Su questo tema un capitolo specifico della discussione sarà dedicato alla lotta alla produzione di oppio e al traffico di droga.
La Commissione europea, altro ospite fisso del G20, potrebbe annunciare un pacchetto di finanziamenti concreti per le principali città dell’Afghanistan. Altri Stati potrebbero fare annunci dello stesso tipo.
La conferenza di oggi è stata fortemente voluta da Mario Draghi, che anche negli ultimi giorni è stato molto duro con Washington per le modalità «con cui è stato comunicato ed eseguito» il ritiro dall’Afghanistan. Al tavolo si confronteranno sensibilità geopolitiche molto distanti fra loro, a cominciare da quella fra Pechino e Washington. A fine mese invece si svolgerà a Roma, in presenza, il vertice ordinario del G20. Anche in questo caso mancherà Xi Jinping, che non si muove dalla Cina dall’inizio della pandemia.
11 ottobre 2021 (modifica il 11 ottobre 2021 | 23:08)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.