مقالات

تبادل نظر نمایندگان دولت آمریکا و طالبان [ان اچ کی(ژاپن)، 11اکتبر2021]

186864  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
نشست هیاتی از دولت آمریکا و طالبان ، نیروی بنیاد گرای اسلامی حاکم بر افغانستان ، برای مدت دو روز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. به گزارش طالبان ، آمریکا در این نشست با طالبان در ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان به توافق رسیده است. به گفته مقامات طالبان ، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در روز سی ام ماه اوت برای نخستین بار است که طالبان با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو می کنند.

توافق در ارائه کمک های بشر دوستانه
1- نشست هیاتی از دولت آمریکا و طالبان ، نیروی بنیاد گرای اسلامی حاکم بر افغانستان ، برای مدت دو روز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. به گزارش طالبان ، آمریکا در این نشست با طالبان در ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان به توافق رسیده است. به گفته مقامات طالبان ، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در روز سی ام ماه اوت برای نخستین بار است که طالبان با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو می کنند.   
2- به گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ، مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا و نمایندگان طالبان از جمله امیر خان متقی ، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان ، روز نهم و دهم ماه اکتبر در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کردند.
3- به گزارش وزارت امور خارجه افغانستان ، طرف آمریکایی در این نشست از ارائه کمکهای بشر دوستانه به افغانستان خبر داد. همچنین طالبان در این نشست موافقت کردند که با گروه ها و سازمان های بین المللی برای دسترسی به مناطقی که نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند ، همکاری کنند. از سوی دیگر ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نشست دوحه گفت ، در این نشست با گروه طالبان درباره امنیت ، مبارزه با تروریسم ، کمک های بشر دوستانه و‌ انتقال امن آمریکایی ها و همکاران آنها به خارج از کشور تبادل نظر کردیم.
4- وزارت امور خارجه آمریکا درباره نشست دوحه از یک سو اعلام کرد:«‌ مذاکره صادقانه و حرفه ای بوده است » و از سوی دیگر تاکید کرد:«‌ آمریکا بر اساس اقدمات طالبان قضاوت خواهد کرد. »‌ وزارت امور خارجه آمریکا همچنین درباره حمایت جامعه بین المللی و به رسمیت شناختن طالبان تاکید کرد که به اقدامات آینده طالبان بستگی دارد.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: کیومرث واحدی

 

米政府代表団 タリバンと意見交換 人道支援を提供で合意
2021年10月11日 15時34分 アフガニスタン
アメリカ政府の代表団とアフガニスタンを統治するイスラム主義勢力タリバンによる会談が中東のカタールで2日間にわたって行われ、タリバンによりますと、アメリカがアフガニスタンに人道支援を提供することで合意したということです。
アメリカ国務省の報道官やタリバンの幹部によりますと、カタールの首都ドーハで9日と10日、国務省の高官とアフガニスタンの暫定政権のムッタキ外相代行などが対面での会談を行ったということです。

タリバンの幹部は、アメリカと本格的な会談を行ったのは、8月30日にアメリカ軍がアフガニスタンからの撤退を完了して以降、初めてだとしています。

タリバン傘下の外務省によりますと、会談では、アメリカ側が人道支援を提供すると伝え、支援を行う団体や関係者の通行でタリバンが協力することで合意したということです。
一方、アメリカ国務省の報道官は、テロや治安状況、出国を希望するアメリカ人や協力者などの安全な移動、それに人道支援などについて意見が交わされたとしています。

国務省は「議論は率直でプロフェッショナルだった」とする一方で、「アメリカ側はタリバンの行動で判断すると強調した」とコメントしておりタリバンが求めている国際社会からの承認や支持が得られるかどうかは、今後のタリバンの行動しだいだと強調しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211011/k10013301771000.html?utm_int=news-international_contents_list-items_012

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.