مقالات

برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، آزمونی برای نظام دمکراتیک[لارپوبلیکا(ایتالیا)، 10اکتبر2021]

186853  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
انتخابات پارلمانی عراق پس از اعتراضات خیابانی و به موجب قانونی که برای کمک به نامزدهای مستقل طراحی شد، پیش از موعد برگزار شد. تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری طبقه حاکم بودند. اعتراضاتی که به شدت سرکوب شده و طی آن در حدود 600 نفر کشته شدند. لیکن انتظار می رود که طبقۀ برگزیده حاکم که تحت سلطه اسلام گرایان شیعه است، غالب گردد.

1 – انتخابات پارلمانی عراق پس از اعتراضات خیابانی و به موجب قانونی که برای کمک به نامزدهای مستقل طراحی شد، پیش از موعد برگزار شد. تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری طبقه حاکم بودند. اعتراضاتی که به شدت سرکوب شده و طی آن در حدود 600 نفر کشته شدند. لیکن انتظار می رود که طبقۀ برگزیده حاکم که تحت سلطه اسلام گرایان شیعه است، غالب گردد.
2-دستکم 167 حزب و بیش از 3200 نامزد برای دستیابی به 329 کرسی پارلمان به رقابت می پردازند. مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق که دوست غرب به شمار می آید در حالی که رأی خود را به صندوق می انداخت خطاب به روزنامه نگاران گفت که مردم را به شرکت در انتخابات فرامی خوانم. هنوز وقت هست. بیرون بیایید و برای عراق و برای آینده خودتان رأی دهید.
3- اکنون عراق امن تر از همیشه است و فرقه گرایی خشونت بار از سال 2017 یعنی زمانی که بغداد با کمک یک ائتلاف نظامی بین المللی و ایران دولت اسلامی را شکست داد، کمتر شده است. لیکن فساد همه گیر و سوء مدیریت امور دولتی باعث شد که بسیاری از مردم این کشور بدون شغل، بدون پوشش درمانی، بدون آموزش و برق بمانند.
4- آمریکا ، کشورهای عرب حاشیه خلیج [فارس] و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر برای اعمال نفوذ در عراق در حال رقابت می باشند. این کشور به ایران راه دسترسی به نوابش در سوریه و لبنان داده است. آمریکا به موجب توافقی با دولت این کشور در حال انتقال نیروهایش از عراق است و فقط 2500 نیرو در آن نگه خواهد داشت که البته نقش نظامی ندارند.
5- توافق مزبور در پی فشارهای داخلی  احزاب شیعه حاکم بر عراق که بسیاری از آنها تحت حمایت ایران هستند، صورت گرفته است. آنها مدتها بود که خواستار برداشتن نیروهای آمریکایی پس از قتل سلیمانی بوده اند. طبق نظرسنجی ها مقتدی صدر که مخالف هرگونه نفوذ خارجی است و رقیب گروه های شیعه متحد با ایران است، محبوبیت دارد. وی نیز خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از این کشور می باشد.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

 

https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/10/news/iraq_si_aprono_seggi_voto_legislativo-321583957/?ref=drla-f-1
La Repubblica
In Iraq si vota per eleggere il Parlamento, un test per il sistema democratico
(ansa)
Le elezioni sono state anticipate dopo la proteste di piazza. Il primo ministro al Kadhimi cerca la riconferma. Il favorito nei sondaggi è il religioso populista sciita Moqtada al-Sadr, che si oppone a ogni influenza straniera ed è un rivale dei gruppi sciiti allineati all'Iran
10 Ottobre 2021 2 minuti di lettura

Gli iracheni vanno al voto oggi per un'elezione generale del Parlamento che molti hanno detto di voler boicottare, avendo perso fiducia nel sistema democratico costruito dopo la guerra del 2003.
Le elezioni si stanno svolgendo con diversi mesi di anticipo in base a una nuova legge progettata per aiutare i candidati indipendenti, una risposta alle proteste dei massacri del governo di due anni fa. Ma ci si aspetta che l'élite al potere costituita, armata e dominata dagli islamisti sciiti, prevalaga nel voto.  
"Sono venuto fin dal mattino presto per essere il primo elettore a partecipare a un evento che, si spera, porterà un cambiamento", ha raccontato alla Reuters Abu Abdullah, un elettore di Kirkuk, nel nord. "Ci aspettiamo che la situazione migliori in modo significativo".

Almeno 167 partiti e più di 3.200 candidati sono in competizione per 329 seggi in Parlamento, secondo la commissione elettorale. Le elezioni irachene sono spesso seguite da mesi di lunghi negoziati su un presidente, un primo ministro e un governo.
Il primo ministro Mustafa al-Kadhimi, considerato amico dell'Occidente, ha detto ai giornalisti mentre votava: "Chiamo il popolo iracheno al voto: c'è ancora tempo. Esci e vota per l'Iraq e vota per il tuo futuro". Il governo di Kadhimì ha deciso di anticipare le elezioni in risposta alle proteste contro la classe politica corrotta e clientelare del 2019 che hanno rovesciato la precedente amministrazione. Le richieste dei manifestanti includevano la rimozione dell'élite al potere. Le manifestazioni sono state brutalmente represse e circa 600 persone sono state uccise in diversi mesi.
L'Iraq è più sicuro di quanto non lo sia stato per anni e il settarismo violento è meno acceso che mai da quando Baghdad ha sconfitto lo Stato islamico, un movimento estremista sunnita, nel 2017 con l'aiuto di una coalizione militare internazionale e dell'Iran.
Ma la corruzione endemica e la cattiva gestione degli affari pubblici hanno fatto sì che molte persone nel Paese di circa 40 milioni di persone siano senza lavoro, senza assistenza sanitaria, istruzione ed elettricità.
Il blocco sciita pro-Iran e il consenso di al Sadr

Gli Stati Uniti, i paesi arabi del Golfo e Israele da una parte e l'Iran dall'altra competono per esercitare una propria influenza sull'Iraq, che ha fornito a Teheran una via d'accesso per sostenere i suoi proxies in Siria e in Libano.
Gli Statui Uniti stanno rimuovendo le truppe da combattimento dall'Iraq come parte di un accordo con il governo, manterranno 2.500 soldati in ruoli non di combattimento. Questo accordo è stato prodotto anche dalla pressione interna dei partiti sciiti dominanti in Iraq, molti dei quali sostenuti dall'Iran, che chidevano da tempo la rimozione delle forze statunitensi dopo l'uccisione del comandante militare iraniano Qassem Soleimani a Baghdad nel 2020.
Il religioso populista sciita Moqtada al-Sadr, che si oppone a ogni influenza straniera ed è un rivale dei gruppi sciiti allineati all'Iran, è dato per favorito nei sondaggi. Anche lui ha chiesto il ritiro di tutte le truppe straniere.

Il raggruppamento sciita più significativo è quello di Sadrand, una coalizione di partiti allineati con l'Iran che ha anche delle branche armate. I curdi hanno due partiti principali che governano la regione autonoma del Kurdistan, e i sunniti questa volta hanno due blocchi principali.
Una volta ratificati i risultati, il presidente Barham Salih ha 15 giorni di tempo per incaricare il Parlamento di scegliere un presidente entro 30 giorni. Il blocco principale in Parlamento nomina un primo ministro per formare un governo. L'intero processo può richiedere mesi per essere completato.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.