مقالات

اختلافات خاور میانه به ماورای قفقاز سرایت می کند[نزاویسیمایا گازتا(روسیه)، 10اکتبر2021]

186834  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
اختلافات میان ایران و آذربایجان نشان داده که منطق مناقشه های خاور میانه در ماورای قفقاز نیز رو به آغاز است. تهران ضمن برگزاری رزمایش های نظامی در نزدیکی کشور همسایه اش، نشان داد که به دنبال دفاع از حاکمیت خود و در برابر فعالیت های نیروهای سوم در منطقه است. از جمله، در سطح رسمی، جمهوری اسلامی آشکارا، از حضور نظامی اسرائیل در خاک آذربایجان سخن می گوید.

1-اختلافات میان ایران و آذربایجان نشان داده که منطق مناقشه های خاور میانه در ماورای قفقاز نیز رو به آغاز است. تهران ضمن برگزاری رزمایش های نظامی در نزدیکی کشور همسایه اش، نشان داد که به دنبال دفاع از حاکمیت خود و در برابر فعالیت های نیروهای سوم در منطقه است. از جمله، در سطح رسمی، جمهوری اسلامی آشکارا، از حضور نظامی اسرائیل در خاک آذربایجان سخن می گوید.
2- حتی مقام معظم رهبری نیز چنین سخنانی را ایراد می کند. یک هفته پیش، آیت الله علی خامنه ای اعلام کرد که اختلافات در منطقه باید بدون مداخله و حضور نظامی نیروهای خارجی حل و فصل شود. اتهامات تهران خطاب به باکو رد شده است. الهام علی اف توجهات را به سوی این موضوع جلب کرده که خود کشورش تعیین می کند که روابطش با دیگر کشورها در چه سطحی باشد.
3- روشن است که اتهامات مربوط به روابط آذربایجان و اسرائیل – فقط نقطه ای از مجموعه ادعاهایی است که تهران خطاب به کشور همسایه اش ایراد می کند. یکی از مواردی که ایرانی ها را  نگران می کند، وضعیت پس از جنگ در قره باغ است. براساس نتایج توافق های صلح میان مسکو، ایروان و باکو، برخی از بخش های این منطقه تحت کنترل آذربایجان قرار گرفته است.
4- بزرگراه مانند سابق، باز است، اما حمل و نقل های خارجی موظف به پرداخت عوارض برای تردد هستند. این امر باب طبع تهران نیست که عادت دارد، محصولات خود را با کمترین هزینه به ایروان عرضه کند. به هیمن دلیل است که مقامات جمهوری اسلامی از غیر قابل قبول بودن تجدید نظر در مرزهای منطقه سخن می گویند. در حال حاضر، ایران با دیگر بازیکنان منطقه ای مسیرهای جایگزین منتهی به ارمنستان را بحث و بررسی می کند.
5- به طور کلی، منظور ایران از مداخله نیروهای سوم، نارضایتی از همکاری نظامی و فنی میان آذربایجان و اسرائیل و توسعه تعامل میان ترکیه و آذربایجان است. بدون تردید، باکو و تهران از کانال های گسترده ای برای حل و فصل درگیری ها و شیوه هایی برای کاهش درجه اختلافات حتی در چارچوب روابط دو جانبه برخوردارند. اما، تنش های روز افزون در منطقه خاور میانه و ماورای قفقاز نگران کننده است.
6- از یک سو، برای روسیه امکان ایفای نقش میانجی گر در منطقه ماورای قفقاز فراهم می شود. مسکو ضمن اشاره به تهران و باکو در خصوص وجود شانس برای بحث و بررسی تمامی اختلاف نظرات در چارچوب روند مذاکرات 3+3  (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان بعلاوه روسیه، ایران و ترکیه) این نقش را ایفا می کند. اما، از سوی دیگر، این وضعیت باعث می شود که قفقاز به شدت، مستعد هر گونه تشدید تنش ها شود.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: شادی اصغری

10.10.2021 18:56:00
Ближневосточные противоречия перетекают в Закавказье
Почему трансрегиональные конфликты становятся вызовом для Москвы
Противоречия между Ираном и Азербайджаном продемонстрировали, что логика ближневосточных конфликтов начинает действовать в Закавказье. Инициировав масштабные военные маневры у границы своего соседа, Тегеран мотивировал это необходимостью защиты суверенитета и тезисом об активизации в регионе третьих сил. В частности, на официальном уровне Исламская Республика открыто заявляла о «военном присутствии» на территории Азербайджана давнего противника – Израиля. Эту риторику взял на вооружение даже верховный лидер. Великий аятолла Али Хаменеи неделей ранее заявил, что споры в регионе должны разрешаться «без вмешательства и военного присутствия иностранных сил». Обвинения Тегерана в Баку отвергали. «Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдвигал против нас необоснованные клеветнические измышления», – заметил президент Ильхам Алиев, находясь в Карабахе. Он обратил внимание на то, что его страна сама определяет, на каком уровне строить отношения с другими государствами.
Очевидно, что обвинения по поводу азербайджано-израильских связей – это лишь верхушка более глубокого комплекса претензий, которые выдвигает Тегеран в адрес соседа. Одна из них касается постконфликтной ситуации в Карабахе. Главным образом иранцев волнует вопрос с трассой, связывающей их страну с Арменией. По итогам прошлогодних мирных договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку некоторые ее участки перешли под контроль Азербайджана. Магистраль по-прежнему остается открытой, однако иностранных грузоперевозчиков обязали платить налог за проезд: таковы требования азербайджанского законодательства. Это категорически не устроило Тегеран, привыкший поставлять продукцию в Ереван с минимальными издержками. Именно поэтому официальные лица Исламской Республики рассуждают о неприемлемости «пересмотра границ» в регионе. В настоящий момент иранская сторона обсуждает с другими региональными игроками создание альтернативных маршрутов, которые бы вели в Армению.
Не менее тревожным симптомом постконфликтной ситуации в Карабахе иранская сторона, как кажется, считает и усиление позиций Турции в Закавказье. Несмотря на то что Анкара и Тегеран ситуативно сотрудничают по ряду международных досье, их отношения все же близки к конкурентным.
По большому счету иранский тезис о «вмешательстве третьих сил» отражает недовольство Исламской Республики усилившимся израильско-азербайджанским военно-техническим сотрудничеством и расширением турецко-азербайджанского взаимодействия. Безусловно, Баку и Тегеран имеют обширные каналы разрешения конфликтов и способны снизить степень противоречий даже в рамках двусторонних контактов, однако растущая экстраполяция ближневосточных противоречий на Закавказье выглядит тревожно.
С одной стороны, это дает России, одному из наиболее влиятельных медиаторов на Ближнем Востоке, возможность применить релевантный посреднический потенциал и к региону Закавказья. Этим Москва и воспользовалась, указав Тегерану и Баку на шанс обсудить все противоречия в рамках переговорной инициативы «3+3» (Армения, Азербайджан и Грузия плюс Россия, Иран и Турция). Однако, с другой стороны, такая ситуация делает Закавказье крайне восприимчивым к любым обострениям на Ближнем Востоке. Не исключено, что у ключевых игроков увеличится соблазн отвечать на свои обиды асимметрично. Проблема для России в этом случае будет заключаться в том, что эхо ближневосточных конфликтов будет более явно откликаться на постсоветском пространстве. Это потребует от Москвы более чуткого отношения к тому, насколько соблюдаются интересы Анкары и Тегерана в той же Сирии. Однако пространства для повышения ставок в возможных спорах с этими странами у России будет гораздо меньше.
 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.