مقالات

کارشناسان کاهش تنش ها میان تهران و باکو را انتظار دارند[وستی کافکازا(روسیه)، 8اکتبر2021]

186816  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
پس از استقرار نظامی ایران در مرز با آذربایجان، باکو و آنکارا رزمایش های نظامی مشترکی را در نخجوان برگزار و سیگنال های مشخصی را به تهران ارسال می کنند. به عنوان یک تاکتیک برای مقابله با افزایش قدرت نظامی تهران در نزدیکی مرز با آذربایجان، باکو و آنکارا با هم متحد شده اند.

1-پس از استقرار نظامی ایران در مرز با آذربایجان، باکو و آنکارا رزمایش های نظامی مشترکی را در نخجوان برگزار و سیگنال های مشخصی را به تهران ارسال می کنند. به عنوان یک تاکتیک برای مقابله با افزایش قدرت نظامی تهران در نزدیکی مرز با آذربایجان، باکو و آنکارا با هم متحد شده اند.
2- اخیرا، ایران واحدهای نظامی خود را به مرز آذربایجان اعزام کرده است. آذربایجان کنترل بر ارتباطات حمل و نقلی تهران در منطقه قره باغ را در دست گرفته و پرداخت عوارض گمرکی را تحمیل می کند. ایران به شدت، از رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان ناراضی است.
3- کارشناسان معتقدند که ترکیه با برگزاری رزمایش مشترک با آذربایجان نشان داد که آنکارا به طور کامل، از باکو حمایت می کند و به تهران اجازه نمی دهد، همسایه اش را به خطر بیندازد. احتمال دارد، رزمایش های نظامی کنونی ترکیه و آذربایجان در نخجوان به تنش ها با تهران دامن بزند. رزمایش های نظامی ترکیه و آذربایجان سیگنال سیاسی برای ایروان بود که زمان بحث و بررسی جدی تعیین مرز میان آذربایجان و ارمنستان فرا رسیده است.
4- تعیین مرز برای ازسرگیری ارتباطات حمل و نقلی میان آذربایجان و ترکیه و همچنین، دیگر کشورهای منطقه بسیار مهم است. تعریف مرزها در منطقه قره باغ برای گشایش مسیرهای تجاری میان آذربایجان، ارمنستان و ترکیه مهم است و این امر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کل منطقه را تضمین می کند.
5- گشایش مسیر مهم از طریق زنگزور میان ترکیه و آذربایجان و پس از پیروزی باکو در قره باغ، ایران را به شدت، نگران کرده است. ایران روابط زمینی ترکیه با آذربایجان و دسترسی آن به آسیای مرکزی از طریق آذربایجان را تهدیدی برای وحدت و تمامیت ارضی خود می داند. تهران از فعالیت جدایی طلبانه میلیون ها آذری مقیم ایران در هراس است.
6- در حال حاضر، تنش ها رو به افزایش است و وضعیت چندان قابل پیش بینی نیست. افزایش نقش سیاسی ترکیه در منطقه، یکی از عواملی است که ایران به شدت، با آن مخالف است. به خاطر افزایش همکاری راهبردی میان آذربایجان و ترکیه، ایران خود را در منطقه تنها حس می کند. اما، باید گفت که تنش ها موقتی هستند و کاهش خواهند یافت.
7- اگرچه، ایران خود را تنها احساس می کند، اما به این حقیقت واقف است که نه آذربایجان و نه ترکیه، هرگز، برای مداخله در امور داخلی تهران تلاش نخواهند کرد. نه آذربایجان و نه ترکیه، هرگز، آذری های ایرانی را تحریک نکرده اند. ایران به اقدامات محتاطانه آنکارا و باکو در قبال آذری های ایرانی احترام قائل است.
8- سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو با کاهش تنش ها در روابط میان تهران و باکو مرتبط است. روشن است که ایران، روسیه و ترکیه قصد دارند، به صورت مشترک، برای آغاز روابط حمل و نقلی در تمامی مسیرها میان آذربایجان و ارمنستان و همچنین، دیگر قدرت های ذی نفع مانند روسیه، ترکیه، ایران و گرجستان تلاش کنند. روسیه، ایران، ترکیه و آذربایجان راهی را برای حل و فصل اختلافات خود پیدا خواهند کرد. قطعا، آنها به توافق خواهند رسید.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: شادی اصغری

 

Эксперты ожидают снижения напряженности между Тегераном и Баку
 8 окт в 4:00
После военного развертывания Ирана на границе с Азербайджаном два союзника - Баку и Анкара - проводят совместные военные учения в провинции Нахчыван, посылая определенные сигналы Тегерану, передает Телерадиокомпания Турции TRT. В качестве тактики противодействия наращиванию военной мощи Тегерана вблизи границы с Азербайджаном, Баку и Анкара объединили свои силы и проводят военные маневры.
Недавно Иран направил воинские части к границе с Азербайджаном, который отвоевал большую часть своих оккупированных территорий, одержав победу над Арменией. Азербайджан взял под контроль транспортные связи Тегерана в Карабахском регионе, через который проходит важный маршрут поставок, соединяющий Иран с Западной Азией, наложив на него таможенные пошлины. Еще больше раздосадовали Иран совместные учения Турции, Азербайджана и Пакистана на Кавказе.
Турция, проводящая совместные маневры с Азербайджаном, дала понять, что Анкара полностью поддерживает Баку и не позволит Тегерану запугивать своего соседа, считают эксперты. ”Возможно, действительно, нынешние военные учения Турции и Азербайджана в Нахчыване (азербайджанская территория, граничащая с Турцией) усиливают напряженность с Тегераном”, - говорит Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане и старший научный сотрудник аналитического центра ”Атлантический совет”. По его словам, военные маневры Турции и Азербайджана посылают политический сигнал Еревану о том, что пора серьезно обсудить демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией.
Транспортные связи
Демаркация границы имеет решающее значение для возобновления транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией, а также между другими странами региона. ”Очевидно, что Турция и Азербайджан стремятся продвинуть застопорившийся процесс вперед”,  - говорит Брайза. В первую очередь определение границ в Карабахском регионе важно для открытия торговых путей между Азербайджаном, Арменией и Турцией, что обеспечит экономический рост и инвестиции во всем регионе.
Существует стратегический маршрут, который пролегает через Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана с Турцией через Армению и анклав Нахчыван, где сейчас проводятся совместные учения Анкары и Баку. Этот маршрут пока еще не функционирует. Открытие важного маршрута через Зангезурский коридор между Турцией и Азербайджаном после победы Баку в Карабахе очень беспокоит Иран, считает Отабек Омонкулов, узбекский ученый, эксперт по политике в Центральной Азии. ”Иран рассматривает сухопутные связи Турции с Азербайджаном и ее выход в Центральную Азию через Азербайджан как угрозу своему единству и территориальной целостности, - сказал Омонкулов в интервью TRT World. – Тегеран опасается активизации миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране".
За что переживает Тегеран
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отец которого был этническим азербайджанцем, оправдал военные учения Тегерана на границе с Азербайджаном. По словам Брайзы, хотя напряженность высока, в прошлом она обычно сходила на нет. Однако эксперт считает, что сейчас ситуация не так предсказуема. ”Возрастающая политическая роль Турции в регионе - еще один аспект, с которым Ирану сложно согласиться. Региональная изоляция также сильно злит Тегеран, - говорит Айдын Ибрагимов, эксперт и профессор международных отношений из Эгейского университета. - Из-за расширения стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Иран чувствует себя одиноко в регионе”, - сказал Ибрагимов в интервью TRT World. Он уверен, что напряженность в какой-то момент снизится.
По словам Ибрагимова, хотя Иран чувствует себя покинутым и рассерженным, он осознает тот факт, что ни азербайджанское, ни турецкое руководство никогда не пытались вмешиваться во внутренние проблемы Тегерана, в частности, его многочисленного азербайджанского населения. ”Ни Азербайджан, ни Турция никогда не провоцировали иранских азербайджанцев по каким-либо политическим мотивам. Иран уважает осторожные действия как Анкары, так и Баку в отношении иранских азербайджанцев”, - говорит профессор.
Брайза считает, что визит министра иностранных дел Ирана в Москву, вероятно, связан со снижением напряженности в отношениях между Тегераном и Баку. ”Ясно, что Иран, Россия и Турция планируют вместе попытаться открыть транспортные связи по всем направлениям между Азербайджаном и Арменией, а также с другими вовлеченными державами, такими как Россия, Турция, Иран и Грузия”, - говорит эксперт.
Ибрагимов уверен,  что Россия, Иран, Турция и Азербайджан найдут способ устранить свои разногласия. ”Они придут к соглашению”, - заключил аналитик.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.