مقالات

بیست سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان [ان اچ کی(ژاپن)، 7اکتبر2021]

186798  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
روز هفتم ماه اکتبر بیست سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان که پس از حملات تروریستی به ساختمان های تجارت جهانی آمریکا در سال 2001 به وقوع پیوست‌ ، می گذرد. بیست سال پیش آمریکا به همراه متحدانش عملیات نظامی در افغانستان را که پایگاه سازمان تروریستی بین المللی القاعده بود ، آغاز کرد که در نهایت به سقوط دولت طالبان منجر شده است. نیروهای کشورهای غربی برای حمایت و بازسازی افغانستان در این کشور مستقر شدند ، ولی طالبان که نیروهای خود را در افغانستان سازماندهی کردند ، بارها نقاط مختلف افغانستان را هدف حملات تروریستی قرار دادند.

بیش از شش میلیون آواره افغان
1-  روز هفتم ماه اکتبر بیست سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان که پس از حملات تروریستی به ساختمان های تجارت جهانی آمریکا در سال 2001  به وقوع پیوست‌ ، می گذرد. بیست سال پیش آمریکا به همراه متحدانش عملیات نظامی در افغانستان را که پایگاه سازمان تروریستی بین المللی القاعده بود ، آغاز کرد که در نهایت به سقوط دولت طالبان منجر شده است. نیروهای کشورهای غربی برای حمایت و بازسازی افغانستان در این کشور مستقر شدند ، ولی طالبان که نیروهای خود را در افغانستان سازماندهی کردند ، بارها نقاط مختلف افغانستان را هدف حملات تروریستی قرار دادند. به گزارش دانشگاه های آمریکا ، شمار قربانیان نیروهای خارجی  در نبرد بیست سال گذشته به بیش از چهل هزار نفر رسیده است.
2- بر اثر عملیات نظامی آمریکا در افغانستان بسیاری از شهروندان افغان محل سکونت خود را از دست دادند و آواره شدند. به گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، هم اکنون دو میلیون ششصد هزار نفر در تلاشند که در کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان پناهنده شوند. افزون بر این حدود سه و نیم میلیون نفر آواره در داخل کشور زندگی می کنند. در این میان طالبان که پس از خروج ارتش آمریکا قدرت را در افغانستان در دست گرفته است ، از آوارگانی که محل سکونت خود را ترک کردند ، می خواهد که به زادگاه خود برگردند.
2- طاهره چهل و چهار ساله که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند ، بیست سال پیش هنگامی که خانه وی در شمال افغانستان بر اثر حملات هوایی ارتش آمریکا تخریب شد ، این کشور را ترک کرد. طاهره در همین زمینه گفت:« حملات هوایی آمریکا خانه های ما را به طور کامل ویران کرد. ما زندگی شادی داشتیم ، ولی در نهایت شغل خودمان را از دست دادیم و روزهای خوش ما به خاک سپرده شد. » طاهر پانزده سال پیش همسرش را به علت بیماری از دست داد و هم اکنون با پنج فرزند خود در اسلام آباد زندگی می کند. طاهره که در افغانستان زمین دارد و اقوام وی در آنجا زندگی می کنند ،‌ قصد دارد روزی به زادگاه خود برگردد. اما هم اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند ، چهار دختر وی تمایل چندانی برای بازگشت به افغانستان ندارند. دختر دوم طاهره در همین زمینه گفت:« بازگشت به افغانستان مانند رفتن به زندان است. من در پاکستان متولد شدم و همه نوع امکانات در اینجا وجود دارد. فکر نمی کنم بتوانم در افغانستان زندگی کنم. »
4- بسیاری از شهروندان کابل بر این باورند که اوضاع افغانستان در بیست سال گذشته بی ثبات تر شده است و آینده کشور هم مشخص نیست. مردی که مالک خواربار فروشی در کابل است ، در همین زمینه گفت:«‌ آمریکا و سایر کشورها بدون اینکه به مردم افغانستان فکر کنند و تنها برای منافع کشور خودشان به این کشور آمدند. هم اکنون آمریکا افغانستان را ترک کرده است و رهبران طالبان تحت تحریم های سازمان ملل قرار دارند. تا زمانی که آمریکا و سایر کشورها طالبان را به رسمیت نشناسند ، کشور منزوی خواهد بود و نمی توان به آینده امیدوار بود.»
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: کیومرث واحدی

米 アフガン軍事作戦開始から20年 600万人超の難民の帰還課題
2021年10月7日 4時33分 アフガニスタン
2001年の同時多発テロ事件を受けて、アメリカがアフガニスタンで軍事作戦を始めてから7日で20年となります。アメリカ軍がことし8月に撤退し、イスラム主義勢力タリバンが再び権力を掌握するなか、600万人を超える家を追われた人たちの帰還が大きな課題となっています。
アメリカなどは、20年前の10月7日、国際テロ組織アルカイダの拠点になっていたアフガニスタンでの軍事作戦に乗り出し、当時のタリバン政権は2か月後に崩壊しました。

現地では欧米各国の軍が駐留し、国の復興を支援してきましたが、勢力を盛り返したタリバンは各地でテロや攻撃を繰り返しアメリカの大学のまとめによりますと、この20年で戦闘などに巻き込まれ犠牲となった市民は4万人を超えるということです。

また、多くの人が住む場所を失い、UNHCR=国連難民高等弁務官事務所によりますと、今も、260万人がパキスタンやイランなど外国に避難しているほか、350万人が国内で避難生活を続けています。

アフガニスタンで軍事作戦を始めたアメリカ軍はことし8月末に完全撤退し、再び権力を掌握したタリバンは、避難生活を送る人たちに元の住居に戻るよう呼びかけています。

しかし、欧米各国はタリバンが統治するアフガニスタンを国家として承認することには慎重な姿勢で、国際社会からの支援が得られるか不透明ななか避難生活が長期化している、600万人を超える人たちの帰還が大きな課題となっています。
「アフガニスタンに戻ることは刑務所に入るようなもの」
アフガニスタンの隣国パキスタンの首都イスラマバードで暮らすタヒラ・ムハンマドさん(44)は20年前の2001年10月、アフガニスタン北部の自宅が空爆の被害を受け、住む場所を失いました。

タヒラさんは夫とともに生後2か月の息子と3人で1000キロの道のりを徒歩とバスを乗り継いでパキスタンへ逃れました。

地元に残った父親やいとこは戦闘に巻き込まれて亡くなったということです。

タヒラさんは、「アメリカの空爆は完全に私たちの家を破壊しました。幸せな生活でしたが、仕事も失い、私の幸せな日々は葬り去られてしまいました」と振り返りました。

夫は15年前に病気で亡くなり、タヒラさんは5人の子どもと暮らしています。

アフガニスタンで生まれた長男を含めて子どもたちはふるさとをほとんど知りません。

タヒラさんは土地もあり、親戚が今も住んでいることから、いつか戻りたいと考えていますがタリバンが再び権力を握る今、4人の娘たちはアフガニスタンには行きたくないといいます。

次女のムカダスさんは、「アフガニスタンに戻ることは刑務所に入るようなものです。女性なので家にいるよう求められることになります。私はパキスタンで生まれ、ここには何でもあります。アフガニスタンには住めそうにありません」と話していました。

タヒラさんは、「家への空爆は私たちの人生をも破壊し、今は希望を持つこともアフガニスタンに帰ることもできません」と、この20年を振り返り、厳しい現実を訴えました。
首都カブール市民「アメリカ 治安の悪化もたらした」
首都カブールの市民からはアメリカが軍事作戦を行った20年で治安が不安定化し、国の先行きが不透明になったという声が多く聞かれました。

市内でじゅうたんの販売店を経営する男性は「アメリカはアフガニスタンを占領して破壊した。アメリカは何も残さなかった。当初治安が良くなったものの、その後は戦闘、爆発、そして治安の悪化をもたらした」と話していました。

また、食料品店を経営する男性は「アメリカなど各国はアフガニスタンのことを考えず、自分たちの利益のためにやってきた。アメリカは去ったが、タリバンの指導者が国連の制裁対象になったままで、アメリカや各国がタリバンによる暫定政権を認めていないことから、国は孤立し、この先を見通すことができない」と話していました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211007/k10013295211000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_002


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.