مقالات

امریکا نباید وارد مناقشه ایران و آذربایجان شود[بلوف الکساندر ، رگنیوم(روسیه)، 8اکتبر2021]

186791  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
در زمینه ای از وخیم تر شدن روابط میان ایران و آذربایجان، در واشنگتن، صدای حمایت قوی از باکو به گوش می رسد. مایکل دوران، یکی از طرفداران اصلی باکو و عضو انستیتوی هادسون، تصویری را منتشر کرده که در آن، الهام علی اف در کنار یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی ایستاده است. ظاهرا، این عکس در مرز با ایران گرفته شده و نشانگر نوع رویکرد جو بایدن در برابر تهران می باشد.

1-در زمینه ای از وخیم تر شدن روابط میان ایران و آذربایجان، در واشنگتن، صدای حمایت قوی از باکو به گوش می رسد. مایکل دوران، یکی از طرفداران اصلی باکو و عضو انستیتوی هادسون، تصویری را منتشر کرده که در آن، الهام علی اف در کنار یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی ایستاده است. ظاهرا، این عکس در مرز با ایران گرفته شده و نشانگر نوع رویکرد جو بایدن در برابر تهران می باشد.
2- اما، حمایت از آذربایجان در مناقشه این کشور با ایران، به نفع امریکا نیست. آذربایجان متحد اصلی امریکا نیست. واشنگتن مسئول دفاع از این کشور نیست. افزون بر آن، باکو عضو ناتو نیست. در پی آزاد سازی موفقیت آمیز سرزمین های اشغال شده توسط ارمنستان، علی اف به جای ایجاد زمینه سازش، ادعاهای تندی علیه ایروان ایراد می کند.
3- بیانیه سه جانبه روسیه، ارمنستان و آذربایجان مورخ نوامبر سال 2020 میلادی در خصوص برقراری آتش بس، در راستای ازسرگیری ارتباطات حمل و نقلی میان بخش اصلی آذربایجان و نخجوان و احداث کوریدور زمینی از طریق ارمنستان تا ترکیه می باشد. اما، باکو چشم انداز این تحولات را تضعیف کرده و اعلام کرد که نوار سرزمین ارمنستان که از این گذرگاه می گذرد، باید جزء سرزمین آذربایجان باشد. این روند، باعث نگرانی های ایروان و تهران شده است.
4- در ایران به این مظنون هستند که آذربایجان به پایگاهی تبدیل شده که سرویس اطلاعاتی اسرائیل از طریق آن، دست به عملیات هایی علیه ایران خواهد زد. باکو همچنین، این تفکر را مطرح می کند که استان های شمالی ایران که محل اکثریت آذری ها است، باید به آذربایجان ملحق شود. از هیچ کشوری نمی توان انتظار داشت که منفعلانه شاهد چنین حرکت های غیر دوستانه  و مغایر با منافع ملی اش باشد. بنابراین، زمانی که تهران رزمایش نظامی گسترده ای را در مرز آذربایجان آغاز می کند، این یک واکنش کاملا قابل پیش بینی می باشد.
5- واشنگتن نباید در این درگیری، از باکو حمایت کند. دولت جو بایدن از مبارزه با فساد مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی سخن می گوید. در این زمینه، آذربایجان نمونه خوبی بشمار نمی رود. این کشور از میان 180 کشور، جایگاه 129 را در فساد مالی از آن خود کرده است. رئیس جمهور این کشور و اطرافیانش بارها، درگیر رسوایی های بین المللی فساد مالی شده اند.
6- دولت امریکا باید در برابر فراخوانی های شاهین ها برای مشارکت در این درگیری مقاومت نشان دهد، زیرا این امر مغایر با ارزش ها و منافع امریکا بشمار می رود. به رغم تلاش های لابی متحد با آذربایجان در واشنگتن، کنگره نیز باید با جدیت، از هر اقدامی که می تواند، به درگیری در قفقاز جنوبی دامن بزند، اجتناب کند.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: شادی اصغری

 

США не стоит лезть в спор Ирана и Азербайджана — Responsible Statecraft
•   
•   
•   
•   
•   
•   
o   
o   
o   

•    Александр
Белов

8 октября 2021 | Время чтения 6 мин
Аннотация
Правительство США должно сопротивляться призывам ястребов ввязаться в конфликт, в котором в котором Вашингтону нечего выигрывать, и тем более на стороне режима, который противоречит ценностям и интересам США.
На фоне резкого обострения отношений между Ираном и Азербайджаном в Вашингтоне стали звучать голоса решительной поддержки Баку, а также призывы к тому, чтобы ту же позицию и заняли американские власти, пишет советник по внешней политике Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте Эльдар Мамедов в статье, вышедшей 8 октября в Responsible Statecraft.
Так, один из основных болельщиков Баку сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран даже опубликовал фотографию, на которой авторитарный азербайджанский лидер Ильхам Алиев стоит рядом с израильским беспилотником. Якобы фотография была сделана на границе с Ираном и должна была стать примером того, как администрация президента США Джо Байдена должна «поступить» с Тегераном.
Еще один так называемый эксперт Люк Коффи из консервативного Heritage Foundation набросал целое исследование, в котором призвал американские власти всячески уделить внимание Азербайджану как преграде не пути иранского влияния.
Таким заигрыванием с Баку занимаются не только аналитические центры. В частности, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, пойдя на странный шаг, заявил о «духе терпимости» постсоветской республики, указав на факт «сосуществования синагог и мечетей» в одной из азербайджанских деревень, в которой проживает еврейского большинство.
Дипломат, безусловно, пренебрег неудобной правдой, которая ставит крест на этом образе терпимого Баку, в частности, он позабыл о резкой антиармянской риторике государства, а также об уничтожении памятников армянской культуры на подконтрольных территориях. Более того, если критерием терпимости является сосуществование мечетей и синагог, посол может также указать на соседний Иран, где многие синагоги и церкви без проблем функционируют рядом с мечетями. Однако на фоне напряженности в отношениях с Ираном его послание, казалось, было направлено на то, чтобы поднять Азербайджану боевой дух, подчеркнув такие качества, как терпимость, которыми Иран якобы не обладает.
Однако встать на сторону Азербайджана в его конфликте с Ираном решительно не в интересах Соединенных Штатов. Азербайджан не является официальным союзником США. Вашингтон не брал на себя обязанности защищать республику. Кроме того, Баку не относится к кандидатам на вступление в НАТО, а выбранный им курс в нынешнем кризисе далеко не безупречен.
После успешного «освобождения» территорий, находившихся под армянской «оккупацией» в течение четверти века, Алиев, вместо того, чтобы заложить основу для примирения, стал выступать с еще большими претензиями на территории собственно Армении, включая ее столицу Ереван.
Сделанное при посредничестве Москвы трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от ноября 2020 года о прекращении боевых действий предусматривало возобновление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его эксклавом в Нахичевани, создавая сухопутный коридор через Армению до Турции. Баку, однако, подорвал перспективы такого развития событий, заявив, что полоса армянской земли, через которую должен был быть проложен этот коридор, была «исконными землями» Азербайджана, из-за чего появились опасения по поводу возможной ее аннексии. Такие опасения распространены не только в Ереване, но и в Тегеране, поскольку в случае захвата этих территорий Иран лишится границы с Арменией, тогда как на его на его северных границах появится «тюркский пояс».
К этому следует добавить открытое хвастовство Баку своими «стратегическими отношениями» с Израилем — заклятым врагом Ирана — и Турцией, региональным соперником Тегерана. Азербайджан имеет давние отношения с Израилем. Однако раньше, помня о недовольстве Тегерана, Баку старался не вызывать враждебность к своему южному соседу. Однако победа в Карабахской войне с помощью израильских беспилотников придала смелости Баку более хвастаться своими связями с Иерусалимом, создав новое ощущение неуязвимости по отношению к Тегерану.
В Иране подозревают, и не без оснований, что Азербайджан превратился в базу, с которой свои операции против исламской республики проводит израильская разведка. Баку также профинансировал вашингтонских «ученых», которые выдвинули идею развала Ирана посредством отрезания от него северных провинций, в которых проживает по большей части азербайджанское население. Кроме того, власти постсоветской республики пошли на притеснения и аресты иранских водителей, которые доставляют товары в Нагорный Карабах.
Ни от одной страны нельзя ожидать, что она будет пассивно наблюдать за такими недружественными шагами, идущими вразрез с ее национальными интересами. В Иране поняли, что сделанные навстречу Баку во время войны в Нагорном Карабахе шаги оценены не были. Поэтому когда Тегеран начал масштабные военные учения поблизости от азербайджанской границы, это стало вполне предсказуемой реакцией на пренебрежение со стороны Баку ключевыми интересами Ирана.
Хотя США, возможно, и не любят иранский режим, у них нет никаких обязательств поощрять бездумное поведение Баку.
Вашингтону следовало бы воздержаться от того, чтобы поддерживать Баку в этом конфликте, еще и потому, какой именно режим сложился в постсоветской республике. Так, Азербайджан постоянно занимает самые нижние строчки международных рейтингов в части политических свобод, гражданских прав и коррупции. Правозащитная организация Freedom House, в частности, относит эту страну в категорию «несвободных», а также отмечает, что коррупция в ней носит повсеместный характер, тогда как политическая оппозиция ослаблена благодаря многим годам преследований. Со своей стороны, Human Rights Watch указывает на то, что азербайджанское правительство «по-прежнему осуществляет жестокое преследование критиков и несогласных». Организация также опубликовала детальный отчет о притеснениях, жестоком обращении и пытках, которым военные республики подвергли армянских военнопленных.
Администрация американского президента Джо Байдена заявила о борьбе с коррупцией как об одной из своих важнейших задач. И в этом плане успеху Азербайджана удручают. Он занимает 129 место из 180 в Глобальном индексе восприятия коррупции. Президент республики и его окружение неоднократно становились фигурантами международных коррупционных скандалов, в частности, они упоминались в Панамских документах, а также в Архиве Пандоры.
Более того, в то время как азербайджанские дипломаты и лоббисты в Вашингтоне делают все возможное, чтобы представить страну как верного союзника Запада, в действительности все иначе. Алиев прекратил присутствие в Азербайджане всех крупных американских организаций в стране, таких как финансируемое конгрессом США «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), Совет по международным исследованиям и обменам, Международный республиканский институт (нежелательная в России организация), Национальный демократический институт и финансируемый Соросом фонд Открытое общество (нежелательная в России организация).
Связанные с правительством СМИ регулярно разжигают антиамериканские теории заговора, в последнее время предупреждая азербайджанскую общественность о некоторых гнусных планах, вынашиваемых в Вашингтоне по нападению на Азербайджан. Между тем Алиев установил тесные отношения с Владимиром Путиным, основанные, среди прочего, на общей неприязни к более глубокому вмешательству Запада в Кавказ.
Правительство США должно сопротивляться призывам ястребов ввязаться в конфликт, в котором в котором Вашингтону нечего выигрывать, и тем более на стороне режима, который противоречит ценностям и интересам США. Несмотря на лоббистские усилия союзников Азербайджана в Вашингтоне, Конгресс также должен старательно избегать любых действий, которые могут способствовать дальнейшему разжиганию конфликта на Южном Кавказе.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.