مقالات

قطر با اندیشه به جام جهانی فوتبال به پای صندوق های رأی می رود[لارپوبلیکا(ایتالیا)، 2اکتبر2021]

186759  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
قطر برای اولین بار انتخابات برگزار می کند که طی آن دوسوم اعضای مجلس شورا یعنی 30 نفر از مجموع 45 نفر را که تاکنون به طور کامل تحت کنترل امیر این کشور بود، انتخاب می شوند. این گامی نمادین در آستانۀ وعدۀ سال آینده است که قرار است این کشور میزبان بازی های جام جهانی فوتبال باشد، رویدادی که دیدگان جهان به سوی آن دوخته خواهد شد.

1 – قطر برای اولین بار انتخابات برگزار می کند که طی آن دوسوم اعضای مجلس شورا  یعنی 30 نفر از مجموع 45 نفر را که تاکنون به طور کامل تحت کنترل امیر این کشور بود، انتخاب می شوند. این گامی نمادین در آستانۀ وعدۀ سال آینده است که قرار است این کشور میزبان بازی های جام جهانی فوتبال باشد، رویدادی که دیدگان جهان به سوی آن دوخته خواهد شد.
2- این مجلس اختیار اندکی دارد و مسئول تصویب، رد یا صدور سیاست های دولتی کلی و لوایح قانونی  و نیز کنترل بودجه کشور است. به موجب قانون اساسی سال 2004 تمیم بن حمد آل ثانی 15 عضو دیگر را منصوب خواهد کرد و حق وتو در خصوص تصمیم نهایی را خواهد داشت.
3- از میان 284 نامزد 28 نفر زن بودند. این تجربه در ماه نوامبر گذشته از سوی امیر قطر اعلام شده بود و در حالی که یک سال به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال باقی مانده به اجرا در آمد. به عقیدۀ بسیاری از تحلیلگران این امر مقامات این کشور را متقاعد ساخت دست به برگزاری این انتخابات بزنند. انتخاباتی که برای اولین بار در سال 2003 در قانون اساسی این کشور گنجانده شد لیکن بارها به تعویق افتاده بود.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/02/news/qatar_prime_elezioni_legislative-320427636/
La Repubblica
Il Qatar alle urne pensando ai Mondiali di calcio
(afp)
Il Paese al voto per la prima volta: si eleggono due terzi dei membri del Consiglio della Shura, organo legislativo finora totalmente sotto il controllo dell'emiro: un passo simbolico, in vista dell'appuntamento del prossimo anno, quando il Qatar ospiterà i mondiali di calcio e avrà gli occhi del mondo puntati addosso
02 Ottobre 2021 1 minuti di lettura
DOHA- In Qatar, i cittadini hanno votato per la prima volta per eleggere 30 dei 45 dei membri del Consiglio della Shura. L'organo legislativo, nominato fino a oggi dall'emiro, ha poco potere ed è responsabile dell'approvazione, del rifiuto e dell'emanazione di politiche statali generali e proposte di legge, nonché del controllo del bilancio dello Stato. Secondo la Costituzione del 2004, l'emiro Tamim bin Hamad al Zani nominerà i restanti 15 membri e si riserverà il diritto di veto sulla decisione finale.
"È una cosa importante votare per la prima volta. Quando ho piegato la mia scheda e l'ho messa nella scatola mi sono sentita parte di qualcosa di più grande", ha detto la venticinquenne Sheikha Ateeq al-Khulaifi all'agenzia di stampa Afp. Ma anche se le elezioni rappresentano un primo passo verso la partecipazione dei cittadini, il sistema elettorale limita drasticamente il numero dei votanti.
Si vota anche in Qatar
di Francesca Caferri 01 Ottobre 2021

Dei 330 mila qatarini, solo ai discendenti dei residenti già cittadini nel 1930 è stato permesso votare perché inseriti in un sistema di divisioni di tribù che risale alla compilazione fatta in quegli anni dai britannici. Vengono quindi esclusi dal voto i membri di famiglie naturalizzate negli ultimi 100 anni, come i membri della tribù semi nomade Al Murra, che ad agosto ha per questo organizzato proteste che hanno portato all'arresto di 15 persone, secondo Human Rights Watch. Gli Al Murra sono legati a tribù dell'Arabia Saudita: secondo i loro rappresentanti, è questo il fattore che ha portato alla loro esclusione dalle liste.
Dei 284 candidati 28 erano donne. Secondo Afp, infatti, nel primo pomeriggio 101 di loro si sono ritirati per sostenere altri contendenti nelle loro circoscrizioni.
L' "esperimento", come i funzionari hanno descritto il voto, è stato annunciato a novembre dello scorso anno dall'emiro Tamim bin Hamad al Zani e arriva a un anno dai Mondiali di calcio che si terranno in Qatar. Un evento che attirerà l'attenzione della comunità internazionale e che, secondo diversi analisti, ha convinto le autorità a svolgere le elezioni introdotte per la prima volta nella costituzione nel 2003, ma ripetutamente rinviate.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.