مقالات

النهضه در رأس انتخابات تونس [--، کوریره دل تیچینو (سوئیس)، 7 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)

طبق رأی پرسی های اولیه، در انتخابات روز گذشتۀ مجلس در تونس، حزب اسلامی النهضه موفق به کسب 17.5 درصد آراء گردید و پس از آن نیز با فاصلۀ اندک حزب قلب تونس متعلق به کارویی که اکنون در زندان به سر می برد، قرار دارد.

النهضه  در رأس انتخابات تونس
چکیده:
1- طبق رأی پرسی های اولیه، در انتخابات روز گذشتۀ مجلس در تونس، حزب اسلامی النهضه موفق به کسب 17.5 درصد آراء گردید و پس از آن نیز با فاصلۀ اندک حزب قلب تونس متعلق به کارویی که اکنون در زندان به سر می برد، قرار دارد.
2- هر یک از این دو حزب از طریق سخنگویشان اعلام کردند که برندۀ این انتخابات خواهند بود.
3- میزان حضور مردم در پای صندوق های رأی اندک یعنی 41.3 درصد بوده در حالی که در سال 2014 این میزان 69 درصد بود.
4- پس از سونامی دور اول انتخابات ریاست جمهوری 15 سپتامبر که به نفع دو نامزد ضدنظام تمام شد، انتخابات امروز از گرایش به احزاب سنتی حکایت دارد که قادر به پیگیری نارضایتی شهروندان نیستند.
5- از هم اکنون شتاب برای یافتن اتحادهای جدیدی که بتوانند حداقل ثباتی را تأمین کنند، آغاز شده است.
6- البته کارویی اعلام کرده بود که قصد ندارد با النهضه متحد شود. وی  معتقد است که این حزب همراه با نخست وزیر این کشور باعث شد روانۀ زندان شود.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی  

 

Corriere del Ticino
Ennhadha in testa alle elezioni in Tunisia
legislative
Secondo i primi exit poll il partito islamico incassa il 17,5% delle preferenze ed è seguito da vicino dalla formazione del magnate in cella Karoui
Di ats 06 ottobre 2019 , 21:53 Politica
In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni legislative in Tunisia, i primi exit poll della società Sigma Conseil danno in testa il partito islamico Ennhadha con il 17,5% delle preferenze, seguito da vicino da Qalb Tounes, la formazione del magnate in cella Nabil Karoui con il 15,6%, il Partito Desturiano Libero (Pdl) di Abir Moussi con il 6,8%, la coalizione islamista Al Karama, guidata dall’avvocato populista islamico Seifeddine Makhlouf con il 6,1%, e il social-democratico Ettayar (Corrente democratica) di Mohamed Abbou al 5,1%. A seguire una grande quantità di liste minori.
Sia Ennhadha che Qalb Tounes hanno annunciato, attraverso i loro rispettivi portavoce, di risultare vincitori in base a dati in loro possesso. Bassa l’affluenza alle urne, che si è fermata al 41,3% mentre nel 2014 era stata del 69%. Per i risultati ufficiali bisognerà attendere almeno una giornata.
Il voto per il rinnovo dei 217 membri del parlamento è un test importante per la giovane democrazia tunisina che domenica 13 ottobre dovrà anche decidere il proprio presidente, con la scelta tra il giurista conservatore Kais Saied ed il magnate populista Nabil Karoui, in cella dal 23 agosto scorso con l’accusa di riciclaggio ed evasione fiscale.
Dopo lo tsunami del primo turno delle presidenziali del 15 settembre, con un voto che ha premiato due candidati antisistema, la consultazione odierna non fa che confermare la tendenza al voto-sanzione nei confronti dei partiti tradizionali, incapaci di intercettare il malcontento dei cittadini. Riesce a resistere solo l’islamico Ennhadha, che secondo Anouar Maarouf, attuale ministro delle Telecomunicazioni, ha saputo conservare la sua doppia natura di partito rivoluzionario e di governo.
Intanto è già partita la corsa alla ricerca di nuove alleanze che possano garantire un minimo di stabilità. Il leader di Ennhadha, Rached Ghannouchi, ha annunciato che «Ennhahda governerà da solo o in coalizione con le forze della rivoluzione», mentre il partito Qalb Tounes di Karoui ha dichiarato che «il partito rimane aperto a tutte le forze, i partiti democratici e le figure nazionali che vogliono salvare il Paese e che sono consapevoli della gravità della situazione economica e sociale», aggiungendo che i colloqui inizieranno già stasera.
Lo stesso Karoui del resto aveva dichiarato di non volere allearsi con Ennhadha che ritiene responsabile, insieme al premier Youssef Chahed, della sua incarcerazione. Con il rischio di un’eccessiva frammentazione la strada per la formazione di una maggioranza stabile in parlamento appare al momento tutta in salita.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.