مقالات

خطر تحریم ها برای سرمایه گذاران چینی [--، وستی کافکازا (روسیه)، 2 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

سرمایه گذاران چینی با خطرات مرتبط با تعرفه های تجاری مواجه هستند. در روز 25 ماه سپتامبر، تدابیر محدود کننده ای علیه بزرگ ترین شرکت کشتی رانی چینی به نام COSCO در چارچوب سیاست ضد ایرانی واشنگتن اعمال شد.

خطر تحریم ها برای سرمایه گذاران چینی
1- سرمایه گذاران چینی با خطرات مرتبط با تعرفه های تجاری مواجه هستند. در روز 25 ماه سپتامبر، تدابیر محدود کننده ای علیه بزرگ ترین شرکت کشتی رانی چینی به نام COSCO در چارچوب سیاست ضد ایرانی واشنگتن اعمال شد. در رابطه با تحریم های اعمالی علیه ایران، وزارت خزانه داری امریکا علیه شرکت های Kunlun Shipping و Kunlun Holding ، شرکت های خواهر COSCO Group، تحریم هایی را اعمال می کند.
2- واشنگتن معتقد است که بانک چینی  Kunlun در زمینه خرید نفت ایران فعالیت دارد و این روند، بهانه ای شده برای مجازات پکن خارج از جنگ تجاری. این بانک خرید نفت ایران به دلار را رد کرده است. احتمال دارد، تحریم هایی علیه سازمان های مرتبط با  CNPC (شرکت ملی نفت چین) اعمال شود. در چنین شرایطی، احتمال افزایش فشارهای اقتصادی بر چین وجود دارد و این وضعیت در این کشور خوشایند نیست، زیرا بازارها امکان اعمال تحریم ها علیه این کشور در رابطه با دیگر مسائل را مدنظر قرار می دهند.
3- به گفته وزارت خزانه داری امریکا، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، برای نخستین بار، ۱۰ شرکت و شهروند چینی را به خاطر واردات نفت از ایران و معاملات نفتی با این کشور تحریم کرده است. این تصمیم می تواند باعث تشدید تنش های میان چین و امریکا شود. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه امریکا، در سخنان اخیر خود، اعلام کرده که دولت ترامپ یک سری تحریم اقتصادی را علیه یک شرکت بازرگانی نفتی چینی اعمال کرده است و دلیل این تحریم خرید نفت از ایران و نقض ممنوعیت های امریکا در خصوص خرید نفت از ایران بوده است.
4- این تحریم ها به این معنا است که نه فقط بانک ها و شرکت های امریکایی از این پس، اجازه همکاری با این شرکت های چینی و شهروندان چینی را نخواهند داشت، بلکه اموالشان در امریکا بلوکه شده و همچنین، افراد تحریم شده اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهند داشت. به گفته کارشناسان، این دور از تحریم های امریکا علیه شرکت های چینی، یکی از مهم ترین و بزرگ ترین تحریم های واشنگتن بعد از تحریم خرید نفت ایران می باشد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

Китайским инвесторам угрожают санкционные риски
Китайские инвесторы сталкиваются с рисками, выходящими за рамки торговых тарифов. 25 сентября на крупную судоходную компанию COSCO были наложены ограничительные меры в рамках антииранской политики Вашингтона. Forbes в материале Сhina Investors Face Increasing Sanctions Risk пишет, что связанные с Ираном санкции министерства финансов США против Китая также были введены в отношении Kunlun Shipping и Kunlun Holding, дочерних компаний COSCO Group, корпорации, название которой значится на транспортных контейнерах, следующих от Бостона до Лос-Анджелеса. Компании Kunlun связаны с государственной Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
Вашингтон считает, что китайский банк Kunlun финансирует поставки иранской нефти, что дает ему повод наказать Пекин вне рамок торговой войны. Банк отрицает финансирование поставок иранской нефти в долларах. Вероятно, будут введены санкции в отношении организаций, связанных с CNPC. Непосредственное макроэкономическое влияние на Китай может быть ограничено, но настроения в стране ухудшаться, поскольку рынки оценивают возможность санкций, связанных с другими вопросами.
Нарушение прав уйгурских мусульман в западной провинции Синьцзян может привести к санкциям против Hikvision, компании, предоставляющей оборудование для наблюдения. Существует также вероятность, что Конгресс объявит гонконгские протесты проблемой прав человека, а это, в свою очередь, спровоцирует самую серьезную угрозу для Китая - отмену особого торгового статуса Гонконга с США. Хотя санкции, связанные с нарушением прав человека, еще не обсуждаются, сенатор Марко Рубио уже предложил соответствующий законодательный акт. 30 сентября аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) написали, что потенциальными мишенями законопроекта могут стать Шанхайский банк развития ”Пудун” (SPDB), China Merchants Bank и Банк коммуникаций.
В июле федеральный суд США заявил, что представители трех банков проявили неуважение, не явившись на слушания по поводу предполагаемых нарушений санкций в отношении Северной Кореи. По мнению The Washington Post, это ”финансовая смертная казнь” для банков, два из которых являются частью большой четверки государственных кредиторов КНР. Все три банка заявили, что Пекин велел им не сотрудничать и не делиться данными, поскольку аудиторские проверки госкомпаний, торгующих на американской фондовой бирже, это попытка получения доступа к государственной тайне. Возможно, что власти США будут использовать несоблюдение требований в одном или нескольких подобных случаев в качестве основания для ограничения доступа банков к долларовому финансированию через американскую финансовую систему, считают аналитики EIU.
Из отчета EIU: ”Все три банка, включая SPDB, в основном работают на материковой части Китая, причем большинство операций совершается в юанях. Потеря доступа к финансовым рынкам США может стать разрушительной для вышеуказанных банков, но их основные рынки - внутренние. Однако экстерриториальный компонент американских санкций, предполагающий, что компании по всему миру должны прекратить деловые отношения с санкционированными организациями при использовании американского доллара, нацелен на разрыв связей этих банков с международными партнерами. Если международным банкам не удастся ослабить связи, им, в свою очередь, грозит штраф в размере миллиардов долларов”.
Такое же давление может быть оказано на компании, которые, по мнению Конгресса, связаны с нарушением прав человека. Конечно, Пекин будет реагировать на санкции, наносящие ущерб притоку долларов, а также на заявления о том, что в стране нарушаются права человека. КНР уже пригрозила создать собственный черный список американских компаний. Китай также может отозвать лицензии у американских банков. Уолл-стрит надеется извлечь выгоду из открывающихся рынков и недавних изменений правил, что позволяет иностранным инвестиционным банкам создавать с местным партнером предприятия на материке. Таким образом, например, Goldman Sachs и JP Morgan расширяются в Китае.
”Торговая война все больше смещается в другие области и включает не только тарифы на товары и технологии, но также и политику в области финансов, инвестиций и национальной безопасности, - считает Ник Марро, торговый аналитик EIU. - Подобная практика может оказаться разрушительной для глобальной торговой системы. США имеют асимметричное преимущество перед Китаем, когда речь идет о применении финансового давления, особенно в отношении ограничения доступа к долларовой финансовой системе. Мы ожидаем, что целевые санкции, частично связанные с такими вопросами, как Иран, станут следующим этапом торговой войны”, - говорит Марро.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.