مقالات

قرابت ایران با اتحادیه اقتصادی یورو آسیا [ویکتوریا پانفیلاوا، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 2 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

قاسم جمرت توکایف و [آقای] حسن روحانی، روسای جمهوری قزاقستان و ایران، در ایروان و در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی یورو آسیا مسائل مرتبط با همکاری و از جمله، از طریق منشور همکاری های اتحادیه اقتصادی یورو آسیا را بحث و بررسی کردند.

 قرابت ایران با اتحادیه اقتصادی یورو آسیا
1- قاسم جمرت توکایف و [آقای] حسن روحانی، روسای جمهوری قزاقستان و ایران، در ایروان و در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی یورو آسیا مسائل مرتبط با همکاری و از جمله، از طریق منشور همکاری های اتحادیه اقتصادی یورو آسیا را بحث و بررسی کردند. اما، تهران طرح هایی در خصوص به عضویت درآمدن کامل در این اتحادیه را دارد. اما، در نور سلطان از این تفکر حمایت نمی کنند.
2- توکایف و [آقای] روحانی در جریان مذاکرات در ایروان، در خصوص ضرورت تحکیم همکاری های متقابل با اتحادیه اقتصادی یورو آسیا سخن گفتند. مسائل اصلی که در این دیدار مطرح شد، در رابطه با همکاری دو جانبه در عرصه های تجاری – اقتصادی، ترانزیتی – لجستیکی و کشاورزی بود. روسای جمهوری دو کشور در خصوص ضرورت ادامه توسعه روابط میان دو کشور در تمامی رویکردهای ممکن به توافق رسیدند. و این در حالی است که در این اواخر، حجم مبادلات کالا میان قزاقستان و ایران تا 600 الی 700 میلیون دلار رسیده است.
3- الکساندر کاراوایف، کارمند علمی انستیتوی اقتصادی آکادمی علوم روسیه، ضمن ارزیابی امکانات موجود در همکاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی یورو آسیا، خاطر نشان کرد که در چارچوب شعاع آزاد تجاری، میان ایران و اتحادیه اقتصادی یورو آسیا تجارت متقابل توسعه خواهد یافت. کاراوایف در گفتگو با نشریه «نزاویسیمایا گازتا» گفت: «اتحادیه اقتصادی یورو آسیا مالیات کالاهای وارداتی را برای ایران در رابطه با 502 کالاو محصول کاهش داده است. این محصولات شامل پسته، خرما، انجیر، کشمش، میگو، و غیره می شوند. در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، وارد شدن ارز به ایران برای اقتصاد این کشور ضروری است و جایگاه های شغلی ثابتی را ایجاد می کند. ایران نیز به نوبه خود، مالیات برای 864 کالا را کاهش داده است. کشورهای اتحادیه اقتصادی یورو آسیا صادرات دارو، مواد شیمیایی، کاغذ، محصولات فلزی، انواع تجهیزات مکانیکی و برقی و خودرو را افزایش خواهند داد. احتمال دارد، حجم کلی صادرات تا 73 درصد افزایش یابد».
4- به اعتقاد این کارشناس، پیشرفت های مثبتی با آذربایجان در آستارا در زمینه لجستیکی حاصل شده است. شعاع آزاد تجاری با ایران انگیزه لازم برای توسعه زیر ساخت های ترانزیتی – لجستیکی دو کشور را ایجاد می کند. در رابطه با تشکیل شعاع آزاد تجاری، مسیر جدید تجاری – اقتصادی ایجاد خواهد شد که در وهله نخست، بر توسعه کوریدور بین المللی ترانزیتی شمال – جنوب تاثیر مثبتی خواهد داشت. راه دریایی، توسعه کوریدور از طریق دریای خزر را پیش بینی می کند که به صورت مستقیم، ایران را با روسیه متصل می کند. در راه های زمینی، مسیر راه آهن از طریق گرجستان و ارمنستان و یا از طریق آذربایجان توسعه خواهد یافت.
5- به گفته ژانار تولیندینوا، سیاست شناس، قزاقستان از تفکر عضویت ایران در این اتحادیه حمایت نمی کند: «با توجه به روابط پیچیده غرب با روسیه و ایران، این روند، سیاسی شدن اتحادیه اقتصادی یورو آسیا در برابر چشمان جامعه بین المللی را به همراه خواهد داشت و چنین روندی باب طبع قزاقستان نیست. برای قزاقستان، همکاری تجاری – اقتصادی با غرب – موضوع بسیار حساسی است، زیرا اتحادیه اروپا – مسیر اصلی صادرات مواد هیدرو کربنی قزاقستان است و شرکت «تنگیزشورویل» که سهم امریکایی ها در آن 75 درصد است، بزرگ ترین شرکت نفتی در قزاقستان بشمار می رود. باید گفت که یکی از هراس های قزاقستان، تحریم های غرب علیه روسیه است». با توجه به این که ایران در رویارویی مستقیم با غرب قرار دارد، این هراس قزاقستان تشدید بیشتری می یابد».  
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

Иран идет на сближение с Евразийским экономическим союзом
Казахстан может не поддержать идею членства Тегерана в этой организации
Виктория Панфилова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его иранский коллега Хасан Рухани в Ереване на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили вопросы сотрудничества, в том числе через призму сотрудничества ЕЭАЭ, участником которого становится Иран с 27 октября, пока в рамках зоны свободной торговли. Однако у Тегерана есть планы стать полноправным членом интеграционного объединения. В Нур-Султане эту идею не поддерживают.
Токаев и Рухани в ходе переговоров в Ереване говорили о необходимости укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Основные вопросы, которые затронули в беседе лидеры двух стран касались двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, сообщил сайт Акорды. Президенты договорились о необходимости продолжать поступательное расширение связей между двумя странами во всех возможных направлениях. Тем более что товарооборот между Казахстаном и Ираном в последнее время упал и колеблется в пределах 600–700 млн долл.
Накануне вылета в армянскую столицу Хасан Рухани заявил, что присоединение к ЕЭАС – очень важный шаг в условиях, когда Соединенные Штаты продолжают политику «максимального давления» на Иран. «После вступления временного соглашения с ЕАЭС более 500 иранских наименований товаров смогут пользоваться особыми льготными условиями», – подчеркнул Рухани. Соглашение рассчитано на три года. Однако в Тегеране решили не дожидаться окончания действия торгового соглашения, уже в будущем году начать переговоры и выйти на заключение постоянного соглашения о ЗСТ или начать процесс вступления Ирана в ЕАЭС. Раннее верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что в будущем Иран станет полноправным членом ЕЭАС. «Членство Ирана в ЕАЭС позволит реализовывать национальную продукцию в странах, имеющих с ИРИ общую культуру и историю. В условиях «экономики сопротивления» это является приоритетной задачей, учитывая, что сегодня товарооборот ИРИ с большинством стран союза является довольно низким», – заявил Хаменеи.
Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, оценивая возможности сотрудничества Ирана со странами ЕАЭС, отметил, что в рамках ЗСТ между Ираном и ЕЭАС будет расширена взаимная торговля. «ЕАЭС снизил импортные пошлины для Ирана по 502 позициям. Это касается наиболее востребованных товаров на постсоветском пространстве, в сфере продовольствия – фисташки, финики, инжир, изюм, креветки. А также посуда, бытовая химия и ковры. Приток валюты остро необходим иранской экономике в условиях санкций и создаст более устойчивые рабочие места. Иран, в свою очередь, снизит пошлины по 864 товарам. Страны ЕАЭС увеличат экспорт медикаментов, продукции химии, бумаги, текстиля, продукции сталелитейной промышленности, различных видов механического и электрического оборудования, автомобилей. Общие объемы экспорта могут возрасти на 73%. Определенно возрастет казахстанский экспорт ячменя, стального проката, семян рапса и баранины», – сказал «НГ» Караваев.
Согласно прогнозам Евразийской комиссии, наибольший прирост ВВП от ЗСТ ЕАЭС–Иран ожидается в России – около 1,3 млрд долл., в Казахстане – 508,6 млн долл. Увеличение показателей в Белоруссии должно составить до 78,6 млн долл., в Армении – 27 млн долл., в Киргизии – 12 млн долл.
Заключены отдельные соглашения в сфере торговли и таможни с Казахстаном. В Армении в торговле с Ираном активно вовлечена свободная экономическая зона (СЭЗ) «Мегри»: производители из Ирана могут ввозить сырье в СЭЗ и получать готовую продукцию для поставок на рынок ЕАЭС. Белорусы заинтересованы в поставках своей машиностроительной продукции и быстро снимают различные правовые ограничения. Но основная доля двусторонних проектов будет ложиться на Россию. По результатам опроса Российского экспортного центра (РЭЦ) из 76 перспективных и реализуемых в Иране проектов ЕАЭС  – 63 проекта из России, 5 из Киргизии, по 4 из Казахстана и Белоруссии.
Что касается логистики, то, как считает эксперт, здесь имеются определенные положительные подвижки с Азербайджаном в Астаре (созданы зернохранилище и склад для готовой продукции ни железнодорожной линии, связывающей Иран с Россией). ЗСТ с Ираном послужит большим стимулом для развития транспортно-логистической инфраструктуры обеих сторон, имеющей ряд проблем, затрудняющий торговлю. В связи с созданием ЗСТ будет создана новая точка торгово-экономического притяжения, что в первую очередь должно положительно отразиться на развитии международного транспортного коридора Север–Юг. Морской путь подразумевает развитие коридора через Каспийское море, которое напрямую соединяет Иран и Россию. На сухопутном пути развитие может получить в сторону организации железнодорожного транзита через Грузию и Армению или через Азербайджан.
Вместе с тем в странах ЕАЭС просчитывают и минусы от сотрудничества со страной, которая находится под жесткими санкциями США. Если страны ЕАЭС не возражают против сотрудничества в рамках ЗСТ, то говорить о вступлении Ирана в ЕАЭС пока преждевременно. В частности, Казахстан, как сказала «НГ» политолог Жанар Тулиндинова, не поддержит идею членства Ирана в этой организации. «Это неизбежно способствует политизации ЕАЭС в глазах международной общественности и трансформации ее в некую антизападную коалицию, учитывая сложные отношения с «коллективным Западом» как России, так и Ирана, а для Казахстана это крайне нежелательный эффект. Для Казахстана торгово-экономическое сотрудничество с Западом – тема крайне чувствительная, поскольку ЕС – это основное направление экспорта казахстанский углеводородов, а компания «Тенгизшевройл», в которой доля американцев составляет 75%, – крупнейший налогоплательщик в Казахстане. Надо сказать, что одним из источников евразофобии в Казахстане были санкции Запада отношении России, вернее, их влияние на экономику других стран – членов ЕАЭС, а если быть еще точнее, риски переноса санкций на всю организацию», – отметила Тулиндинова. По ее мнению, учитывая, что Иран является активным участником санкционного противостояния с Западом, то эти фобии только усилятся. Надо сказать, что одним из главных аргументов евразоскептиков в Казахстане является опасение, что рассматривает ЕАЭС не как экономическое объединение (на ограничении деятельности ЕАЭС экономической повесткой настаивает Казахстан), а как политический союз. Любое педалирование Россией включения в ЕАЭС условных «стран-изгоев» способно только усилить антиевразийские настроения в казахстанской общественной повестке. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.