مقالات

نزدیک شدن رییس جمهور ایران به حوزه اقتصادی روسیه به منظور مقابله با آمریکا [--، ان اچ کی (ژاپن)، 2 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: کیومرث واحدی)

[ آقای ] روحانی ، رییس جمهور ایران ، در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یافت و به نظر می رسد رییس جمهور ایران به منظور مقابله با آمریکا در صدد است که به حوزه اقتصادی روسیه نزدیک شود. در این میان پوتین ، رییس جمهور روسیه با نشان دادن رویکردی دایر بر کاهش تعرفه ها میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد:« بی شک سرمایه گذاری و تجارت افزایش می یابد. » از سوی دیگر ، رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه:«‌ به منظور گسترش تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمادگی داریم که فضای تجاری را در داخل کشور ایران فراهم کنیم. » رویکرد مثبت در این راستا نشان داده است. رییس جمهور ایران در ادامه با اشاره به اینکه:« جامعه جهانی باید با دشمنی آمریکا مقابله کند » از کشورهای عضو درخواست کرد از موضع ایران در تحریم اقتصادی و توافق هسته ای حمایت کنند.

نزدیک شدن رییس جمهور ایران به حوزه اقتصادی روسیه به منظور مقابله با آمریکا
1- [ آقای ] روحانی ، رییس جمهور ایران ، در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یافت و به نظر می رسد رییس جمهور ایران به منظور مقابله با آمریکا در صدد است که به حوزه اقتصادی روسیه نزدیک شود. در این میان پوتین ، رییس جمهور روسیه با نشان دادن رویکردی دایر بر کاهش تعرفه ها میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد:«  بی شک سرمایه گذاری و تجارت افزایش می یابد. » از سوی دیگر ، رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه:«‌ به منظور گسترش تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمادگی داریم که فضای تجاری را در داخل کشور ایران فراهم کنیم. » رویکرد مثبت در این راستا نشان داده است. رییس جمهور ایران در ادامه با اشاره به اینکه:« جامعه جهانی باید با دشمنی آمریکا مقابله کند » از کشورهای عضو درخواست کرد از موضع ایران در تحریم اقتصادی و توافق هسته ای حمایت کنند.
2-  به همراه نزدیک شدن چین و روسیه ، در آینده نزدیک همکاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با طرح عظیم حوزه اقتصادی چین با عنوان «‌ یک کمربند یک جاده »  تعمیق خواهد یافت و بدین ترتیب میزان تجارت میان دو طرف که در راس آن گاز طبیعی و نفت قرار دارد ، به شکل گسترده افزایش خواهد یافت. ایران با نزدیک شدن به حوزه اقتصادی روسیه ، در نظر دارد که روابط با چین و روسیه را به منظور مقابله با آمریکا بیش از گذشته تقویت کند.
اداره کل رسانه های خارجی

 

イラン大統領 米に対抗でロシア経済圏に接近か
2019年10月2日 9時37分
イランのロウハニ大統領は、ロシアが主導するユーラシア経済同盟の首脳会議に出席し、アメリカに対抗するため、ロシアの経済圏に接近するねらいがあるものと見られます。
ロシアやカザフスタンなど旧ソビエトの5か国が加盟するユーラシア経済同盟の首脳会議は1日、アルメニアの首都エレバンで開かれ、イランのロウハニ大統領が特別に招待されました。

この中でプーチン大統領は、経済同盟とイランの間の関税を引き下げる方針を示したうえで、「貿易や投資は、間違いなく増えるだろう」と述べ、イランとの経済協力の拡大に期待を示しました。

これに対してロウハニ大統領は「ユーラシア経済同盟との貿易を拡大するために、イラン国内のビジネス環境を提供する用意がある」と前向きな姿勢を示しました。

また「国際社会はアメリカの敵意に立ち向かわなければならない」と述べ、加盟各国に対して核合意や経済制裁の問題で、イランの立場を支持するよう呼びかけました。

中国とロシアの接近に伴い、ユーラシア経済同盟は近年、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」とも連携を深め、石油や天然ガスを中心に貿易額が増大しています。

イランとしてはロシアの経済圏に接近することで、アメリカの経済制裁に対抗し、ロシアや中国との関係をさらに強化したいねらいがあるものと見られます。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191002/k10012108621000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.