مقالات

ایران و چین در تدارک آماده سازی بمب نفت و گاز برای امریکا [--، یورو آسیا دیلی (روسیه)، 30 سپتامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

طی پنج سال آینده، چین در مجموعه نفت و گاز ایران مبلغ 280 میلیارد دلار سرمایه گذری خواهد کرد و نفت میلیاردها بشکه ای و گاز میلیاردها مکعبی را بی توجه به تحریم های امریکا به نرخ ارزان تر از این کشور خریداری خواهد کرد.

ایران و چین در تدارک آماده سازی بمب نفت و گاز برای امریکا
1- طی پنج سال آینده، چین در مجموعه نفت و گاز ایران مبلغ 280 میلیارد دلار سرمایه گذری خواهد کرد و نفت میلیاردها بشکه ای و گاز میلیاردها مکعبی را بی توجه به تحریم های امریکا به نرخ ارزان تر از این کشور خریداری خواهد کرد. این سرمایه گذاری پکن در زمینه جنگ تجاری اخیر در ضدیت با امریکا بوده و بمب واقعی نفت و گاز علیه صنایع نفت و گاز امریکا خواهد بود.
2- محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نقشه راه همیاری راهبردی کشورش با چین را که در سال 2016 میلادی، به امضا رسیده در اختیار همتای چینی اش قرار داده است. تهران انجام کار استخراج از معادن جدید و نیز معادنی که کار در آنها تعطیل شده را به شرکت های چینی پیشنهاد کرده است. گفته می شود که این طرح فعالیت 5 هزار نفر در ایران با احتمال افزایش افراد برای تامین شرایط  ترانزیت نفت و گاز  به چین را شامل می شود. این خرید با تخفیف دوازده در صدی به علاوه 6 الی 8 درصد برای جبران زیان های ناشی از احتمال بروز خطرات انجام خواهد شد. هزینه ها نیز در مدت دو سال و با ارز داخلی پرداخت خواهد شد و نه با دلار.
 3- در این معامله سه هدف مد نظر است. نخست این که چین از اعضای همتراز با روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد است و این کشور  برای پیشگیری از رسیدن تحریم ها به سطح سازمان ملل متحد نیاز به متحدانی دارد. ایران در حال حاضر، از جمع پنج عضو سازمان دو متحد دارد و فرانسه  نیز می تواند سومین متحد این کشور باشد که دیدار غیر منتظره وزیر امور خارجه این کشور در اجلاس گروه هفت با وزیر امور خارجه ایران از آن گواهی دارد. هدف دوم ایران افزایش میزان استخراج نفت خود در سه معدن کلیدی کشور است. و آخرین هدف ایران رشد میزان صادران نفت خود به چین است که چین با آن موافقت کرده است. در ماه های اخیر، امریکا به برنامه خود مبنی بر مستثنی کردن برخی از کشورها از جمله چین در امر خرید نفت پایان داده است. به این ترتیب، مقامات چینی نیز تصمیم گرفته اند که بی توجه به نظریات واشنگتن، با ایران همکاری تنگاتنگی داشته باشند و این در حالی است که این کشور پیش از این نیز چندان توجهی به این تحریم ها نداشته است.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

Иран и Китай готовят нефтегазовую «бомбу» для США
В ближайшие 5 лет Китай инвестирует в нефтегазовый комплекс Ирана $ 280 млрд долларов, а полученные миллионы баррелей нефти и миллиарды кубометров газа будет закупать со скидками без оглядки на санкции США. Об этом сообщает специализированное издание Petroleum Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве нефти Исламской Республики. На фоне торговой войны инвестиции Пекина станут вызовом для США и настоящей бомбой для нефтегазовой промышленности Соединенных Штатов. Там все еще надеются на возобновление поставок нефти и газа в Китай, который является сегодня самым быстро растущим рынком потребления углеводородов.
В конце августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф посетил своего китайского коллегу Ван И и представил дорожную карту к соглашению о стратегическом партнерстве между Ираном и Китаем, подписанному в 2016 году, пишет Petroleum Economist. Иранский источник издания при этом сообщает, что общественности не сообщат многие важные детали документа, который может изменить глобальный баланс нефти и газа. Главным столпом обновленного соглашения будут инвестиции Китая в иранский ТЭК в $ 280 млрд в течение ближайших пяти лет. В последующую пятилетку предполагаются вложения еще $ 120 млрд уже в транспортную и промышленную инфраструктуру Ирана.
Со своей стороны Тегеран предлагает китайским компаниям первоочередное право разработки месторождений — как новых, так и тех, на которых работы остановили. Также партнерам из Китая предложили участвовать в любых нефтехимических проектах в Иране. «Предложение включает в себя и размещение в Иране 5 тыс. человек для охраны с возможностью увеличения численности персонала для обеспечения безопасности транзита нефти, газа и продукции нефтехимии в Китай», — сказал анонимный иранский источник. Он добавил, что Китай получит гарантированную скидку в 12% на сырье и еще компенсацию в 6−8% за риски. Кроме того, китайские компании смогут получать отсрочку платежей на срок до двух лет и оплачивать поставки не в долларах, а «мягкими» валютами, которые получают от торговли со странами Африки и СНГ. Китай хочет еще 8−12% скидки от мировых цен и таким образом общий дисконт может достигнуть 32%, уточнил иранский собеседник Petroleum Economist, добавив, что дополнительным бонусом для Китая станет возможность использования на проектах низкооплачиваемой рабочей силы Ирана.
Источник Petroleum Economist отмечает, что в 25-летней сделке с Китаем Тегеран преследует три цели. Первая — Китай является наравне с Россией членом Совета Безопасности ООН. «Для того, чтобы не дать санкциям выйти на уровень ООН, у Ирана сейчас есть два союзника — члена Совбеза из пяти. Третьим может стать Франция, куда на саммит G7 в августе нанес неожиданный визит министр иностранных дел страны», — сказал источник. Он говорит, что в планах с китайской стороной стоит и газопровод, который свяжет западную часть Китая с Ираном, Турцией и странами Средней Азии: «Пекин согласился на участие в проекте одной российской компании».
Вторым плюсом будет увеличение добычи на трех ключевых для страны месторождениях. Так, Китай согласился нарастить темпы освоения 11-й фазы крупнейшего в мире месторождения газа «Южный Парс» в Персидском заливе. Китайская CNPC владеет в проекте долей в 30% после того, как его покинула французская Total. До последнего времени она почти ничего не делала, но дополнительные скидки и возможность вывозить газ в виде СПГ могут изменить ситуацию.
Также Китай согласился увеличить добычу на месторождениях Западного Каруна, включая «Северный Азадеган», оператором которого выступает китайская Sinopec. Сейчас речь идет о росте добычи в 500 тыс. баррелей в сутки. Месторождения Западного Каруна Иран делит с Ираком и рассчитывает осваивать 25%, а не 5%, как сейчас. Последней же целью Тегерана, безусловно, является рост поставок нефти в Китай, на что Пекин согласился, заметил иранский собеседник Petroleum Economist из Министерства нефти.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков не исключает, что Китай решил бросить вызов США. «Весной Соединенные Штаты прекратили делать исключения для отдельных стран, включая Китай, по закупке иранской нефти. В Пекине тогда, очевидно, рассчитывали на то, что исполнение американских санкций позволит прекратить торговую войну. Однако она продолжилась и, судя по всему, будет долгосрочной. Поэтому власти Китая вполне могли решить более тесно сотрудничать с Ираном без оглядки на Вашингтон. Тем более что Пекин и сейчас уже не выполняет американских санкций», — заметил эксперт.
По данным китайской таможни, в июле импорт иранской нефти составил более 925 тыс. баррелей в сутки. При этом, как известно, в Китае нерастаможенными хранятся еще миллионы баррелей, которые местные компании могут использовать в любой момент.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.